Teknos Liechtenstein reducerede malingspild med 40 % i 2021

Minimering af affald er ikke et projekt, men kræver korrigerede og bevidste beslutninger, der skal træffes hver dag. Teknos’ produktionsenhed i Liechtenstein var i stand til at reducere mængden af malingsaffald med næsten 40 % og farligt affald med 18 % i 2021 sammenlignet med året før. Dette blev gjort ved at dykke ned i produktionsprocesserne og analysere grundigt, hvor der opstår affald. Fabrikken i Liechtenstein fremstiller produkter til gulvbelægning, til interiør og til udendørs anvendelse.

Værdikæden for overfladebehandlinger er ret lineær: den starter med produktudvikling, produktion og levering og slutter med anvendelse hos slutbrugeren. I denne proces kan der opstå affald mange steder og på mange måder: maling og råmaterialer kan f.eks. være ubrugte, udløbet, overbestilt, overproduceret eller anvendt på den forkerte måde.

Hvis du kender dit affald, kan du minimere mængden af det og forbedre det i fremtiden. I Liechtenstein implementerede driftsteamet et værktøj i det eksisterende ERP-system for at hjælpe med denne proces. Systemet rapporterer nu låste emner og identificerer emner som langsomt eller slet ikke flytter sig, overproduktion, fejl i produkter eller toning, forkerte prognoser, opskalering eller udløbne produkter. Resultaterne har været overvældende.

"Mens vi tidligere ikke havde det fulde overblik, er det nu let for os at scanne, hvor der opstår affald, og hvad årsagen bag det kan være. Disse data bliver derefter analyseret, hvorefter forbedringstiltag tages op med forskellige afdelinger som indkøb, planlægning, produktion og F&U", forklarer teamleder Andreas Gugger.

Resultaterne af disse tiltag har nu ført til en betydeligt mindre mængde affald; ca. 40 % mindre malingsaffald og 18 % mindre farligt affald i forhold til produktionsmængderne på blot et år.

Bevidstgørelsen fortsætter

Ifølge Andreas afhænger de korrigerende foranstaltninger, der træffes, af produkttypen. Færdigvarer omarbejdes til et lignende produkt, sælges billigere eller lægges til side til en større efterspørgsel. Halvfabrikata omarbejdes til et lignende produkt, og råmaterialer omarbejdes til andre recepter. Uåbnet emballage kan returneres til leverandøren, hvis det er aftalt, anvendes af en anden enhed inden for Teknos-koncernen eller tilbydes lokalt til andre partnere. For handelsvarer er videresalg eller salg med rabat en mulighed. Det er også nødvendigt med en omhyggelig produktionsplanlægning, da minimering af spild begynder med at kende efterspørgslen og ikke overproducere.

Et af målene i Global Sustainable Development Goal nr. 12 er at minimere affald.
Teknos har sat sig et mål om at minimere affaldet med 5 % på koncernniveau og bidrager dermed til FN's mål for bæredygtig udvikling.