Nya innovationer, samarbete och hälsa är kärnan i Teknos hållbarhetsarbete 2020

 

Färgtillverkaren Teknos har publicerat en non-financial information (NFI) rapport. NFI-rapporten beskriver företagets hållbarhetsåtgärder 2020.

Hållbarhet är en integrerad del av Teknos strategi. I strategin har Teknos satt en ambition om att bli den mest hållbara leverantören av färg och ytbehandlingar i branschen. Hållbarheten följs enligt Teknos Groups Social Responsibility Program och implementeras genom det sätt vi gör affärer.

”Vi lever i en värld där resurserna blir allt knappare. Vi måste hitta lösningar och skydda de val vi gör genom att bygga saker och processer så att de håller. Detta kräver att alla går mot mer cirkulära metoder: sträva efter långvariga lösningar och användning av hållbara råvaror. Som ett familjeägt företag är kontinuitet en viktig del av oss och vi strävar efter att lämna en bättre värld efter oss, för framtida generationer, säger Paula Salastie, CEO för Teknos Group.

Teknos strävar efter hållbara produkter, ökar användningen av hållbara råvaror och tar fram innovativa icke-konventionella ytbehandlingslösningar. Förra året lanserade Teknos den vattenburna ytbehandlingen HYDRO WAX som innehåller cirka 30% biobaserat kol. Dessutom fokuserade Teknos på utvecklingen av barriärytbehandlingar för förpackningsindustrin med målet att minska plastanvändningen i- och möjliggöra bättre återvinningsbarhet av förpackningar.

 

Arbetar för hållbarhet tillsammans med kunder och partners

Teknos utbildar sina kunder i att spara energi på deras målningslinjer eller processer, minska deras färgavfall och säkerställa att de har en säker användning av kemikalier. Under 2020 lanserade Teknos en konsumentguide för ansvarsfull målning, som ger tips för att minimera och korrekt hantera rester av målningsprocessen. Teknos började konceptualisera tjänster för att hjälpa industrikunder att minska deras avfall från användning av sina produkter.

”Hållbarhet kan bara uppnås tillsammans. Genom att arbeta nära våra kunder, leverantörer och andra intressenter kan vi hjälpa dem att nå sina hållbarhetsmål. Genom att samarbeta använder vi expertis från olika områden och vi kan utveckla mer hållbara lösningar för olika branschers behov, förklarar Paula.

 

Ett exceptionellt år betonade vikten av hälsa och välbefinnande

Teknos är engagerade i säker användning av kemikalier, utvecklar lösningar för att förbättra levnadskomfort och välbefinnande och minska farligt innehåll i sina produkter. Under 2020 sänkte Teknos andelen flyktiga organiska föreningar (VOC) med 2% från 2019 års nivå - en nedåtgående trend som fortsatte från tidigare år. Teknos har också satt ett mål att fasa ut tillsatsen av MIT i alla produkter före 2025. Teknos använde 64% mindre MIT 2020 än 2019 tack vare avvecklingen av MIT i konsument- och måleriprodukter som producerats i Finland. En annan höjdpunkt från 2020 var lanseringen av BIORA AIR – en inomhusväggfärg med luftrenande teknologi – för bättre luftkvalitet inomhus.

”Hälsa och välmående är oerhört viktigt för oss. Vi vill göra livet hälsosammare genom att erbjuda säkra och certifierade produkter och uppfinna nya lösningar. Tidigare har vi utvecklat exempelvis antimikrobiella ytbehandlingar för mer hygieniska ytor. Förra året lanserade vi en inomhusfärg med luftrenande teknologi, förklarar Paula.

”Förra året visade att vi inte bara måste fokusera på allas fysiska hälsa och välbefinnande utan också på det mentala välbefinnandet. På Teknos har vi skapat utbildningar och nya sätt att samarbeta med varandra. Alla behöver känna samverkan. Även om utestängning och ensamhet inte är ett nytt fenomen i den urbaniserande världen, har det skapats möjligheter att mötas och interagera med varandra på avstånd, och möjlighet att göra det på ett mindre formellt sätt, fortsätter Paula.

 

Systematiskt arbete fortsätter

Teknos har satt ett ambitiöst mål för hållbarhet och gjorde framsteg 2020. Hur som helst nåddes inte alla mål. Utvecklingen av deras hållbarhetskultur fortsätter.

”Vi erkänner att större förbättringar krävs inom vissa områden, såsom arbetssäkerhet och avfallsgenerering. Strategisk vikt kommer särskilt att läggas på knapphet, säkerhet och klimatförändringar. ” Sammanfattar Paula.


Teknos non-financial statement 2020

Mer information:

Minna Koistinen

Chief Marketing & Communications Officer

Tel: +358 50 429 4180

Email: minna.koistinen@teknos.com