Brandhämmande Ytbehandlingar för miljövänliga bostadskuber i trä

Alla inblandade parter tjänar på den franska ideella organisationen Unity Cubes bostadskuber – de blir bostäder åt hemlösa, en användbar resurs för lokala myndigheter och en ekonomisk fördel för ägare av oanvända byggnader. De återvinningsbara kuberna uppförs i tomma byggnader för att bli humanitära bostäder för människor i nöd. Det är ett utmärkt koncept som använder brandhämmande ytbehandlingar från Teknos för att uppfylla säkerhetsbestämmelser och skydda de boende.

Människor i nöd är en del av verkligheten i alla större städer världen över. Samtidigt står många byggnader tomma och oanvända. Enligt den senaste rapporten från Abbé Pierre Foundation lever 253 000 personer i Frankrike under dåliga boendeförhållanden. 143 000 av dem är hemlösa. Samtidigt finns cirka 5 miljoner kvadratmeter lediga i tomma kontorsbyggnader.

”Tusentals människor är hemlösa samtidigt som det finns enorma ytor som står tomma. Det är en paradoxal situation som vi inte längre ville acceptera”, säger Baptiste Debort. Han tillhör en grupp arkitekt- och ingenjörsstudenter som tog sig an denna fråga 2016. Gruppen utvecklade en innovativ idé och startade en ideell organisation som sedan dess har genomfört flera framgångsrika projekt: Unity Cube.

En låda inuti en låda

Idén bakom Unity Cube är lika enkel som den är övertygande. Rumskuber i trä som enkelt kan uppföras och kombineras till funktionella bostäder. Enheterna placeras i tomma byggnader för att fungera som tillfälliga bostäder.

Bostadskuberna är gjorda av billiga material som kan återvinnas. Konstruktionen bygger på vanliga lastpallar av trä som kläs med spånskivor. Unity Cube har utvecklat olika typer av kuber, till exempel vardagsrum, sovrum, kök och badrum. De enskilda rummen kan flexibelt kombineras till bostäder av olika storlekar. Allt utifrån behoven kan de ge enskilda personer, grupper och familjer avskildhet och skydd.

Tusentals övernattningar

Unity Cube genomförde sitt första projekt i Toulouse 2018, där kommunen planerade att använda gymnastiksalar för att inkvartera människor i behov. Med hjälp av kuberna kunde mindre bostäder enkelt uppföras åt kvinnor, barn och familjer inuti salarna. Flera enheter för fyra, sex och åtta personer uppfördes. Under vintermånaderna 2018/2019 användes de till nästan 2 000 övernattningar i säker och hemtrevlig miljö för människor i nöd. Det finns planer på att återanvända de tillfälliga bostäderna nästa vinter.

I ett annat fall hjälpte Unity Cube den ideella organisationen Caracol i norra Frankrike att skapa ytterligare utrymme i ett rumskamratsprojekt. Tack vare den modulära konstruktionen kunde Unity Cube bygga en bostad för två personer på bara en dag. Fler moduler uppfördes och anpassades på plats till den befintliga byggnaden. Totalt tillhandahöll Unity Cube rum åt fem personer, som delar bostad i detta solidaritetsprojekt i två år.

Just nu förbereds ett större projekt i Paris och ytterligare projekt kommer att följa. Organisationen växer också. Unity Cube har för närvarande 13 aktiva medlemmar i Toulouse, Paris och London och stöds av allt fler företag, myndigheter och individer.

UnityCube780x500.jpgBostadsmodulerna från Unity Cube löser två problem: De hjälper lokala myndigheter att snabbt och flexibelt tillhandahålla hemtrevligt boende åt människor i nöd, och de medför att lediga kontor och andra utrymmen i tomma byggnader används ekonomiskt. 

Brandhämmande ytbehandling från Teknos

Unity Cube fäster stort värde vid modulernas miljövänlighet och vid att följa byggregler och andra bestämmelser. Organisationen samarbetar nära med myndigheterna och föredrar att bygga kuberna utifrån hållbara och innovativa lösningar. Därför kontaktade Yves Trias hos den franska Teknos-återförsäljaren Taylux.

”Vi letade efter en hållbar och tekniskt modern ytbehandling som hjälper oss att följa byggreglerna”, säger Baptiste Debort. ”Lösningen från Teknos var mest övertygande, så nu använder vi den till alla våra moduler.”

Unity Cube ytbehandlar spånskivorna till de flesta av sina kuber med den brandhämmande ytbehandlingen TEKNOSAFE 2467. Liksom de andra lösningarna i produktfamiljen TEKNOSAFE bildar den ett isolerande lager av mikroporöst kolskum som isolerar konstruktionselementet och hindrar det från att fatta eld. Det är en innovativ och hållbar lösning som skyddar de boendes liv och säkerställer att modulerna uppfyller gällande brandskyddsbestämmelser.

Plagiatörer är välkomna

Konceptet med en låda inuti en låda blir mer och mer populärt. ”Myndigheterna uppskattar att de snabbt och kostnadseffektivt kan skapa en hemtrevlig bostad åt människor i nöd”, säger Baptiste Debort. ”Modulerna kan uppföras lätt utan särskild expertis och kombineras flexibelt till olika bostadsstorlekar.”

Fastighetsägarna vinner också på konceptet. ”En oanvänd fastighet kan kosta ägaren mycket pengar”, säger Baptiste Debort. ”Med våra kuber kan en byggnad användas tillfälligt utan renovering eller permanenta förändringar. Dessutom kan ägaren få ersättning för att hyra ut byggnaden. Så alla parter drar nytta av vår idé.”

Unity Cube betraktar sitt koncept som ”open source” och vill gärna att det kopieras på annat håll. Även Teknos skulle gärna stödja en sådan utveckling.

Be om mer information

Joakim Svensson
Säljare Träindustri
joakim.svensson[@]teknos.com 
Mobil: +4670 337 89 10

STÄLL EN FRÅGA

Den ideella organisationen Unity Cube

Den ideella organisationen Unity Cube grundades av franska studenter i syftet att tillhandahålla bostadskuber som kan placeras i tomma byggnader för att skapa nödbostäder åt hemlösa.

www.unity-cube.com

”Vi letade efter en hållbar och tekniskt modern ytbehandling som kunde hjälpa oss att följa byggreglerna. Lösningen från Teknos var mest övertygande, så nu använder vi den till alla våra moduler," säger Baptiste Debort, en av Unity Cubes grundare.