TEKNOSAFE 2467-00

Brandskyddsbehandling är nödvändigt för att uppfylla brandsäkerhetsföreskrifter för träkonstruktioner. Teknos erbjuder nu en lösning för träpaneler inomhus: Det nya systemet, Teknos FR PANEL, passar för vägg- och takpaneler inomhus eller för områden som inte är utsatta för väderpåverkan.

Systemet bygger på brandskyddslacken TEKNOSAFE 2467-00. Produkten skummar upp vid värme och skapar ett isolerande lager av mikroporöst kolskum som effektivt isolerar det behandlade träet mot värme. Beroende på specifika krav används endast TEKNOSAFE 2467-00 i ett system tillsammans med med den klara ytbehandlingen TEKNOCLEAR AQUA 1331.

Ytbehandlingen är klassificerad för fabrikstillverkning och uppfyller kraven i Euroclass B S1, d0. Detaljerad information om brandskyddsklass, underlag och applicering finns tillgänglig på begäran. Den nya brandskyddsbehandlingen förväntas bli tillgänglig i november i år.