Skyddsbehandlingar inomhus och utomhus

Teknos solutions for fire-retardant coating of wood


Väggpanel

Teknos FR-fasad är konstruerad som ett brandskyddssystem för täckande ytbehandlingar såväl inomhus som utomhus – och är därmed perfekt för väggbeklädnader. Det viktigaste elementet är brandskyddsprimern TEKNOSAFE 2407. När den utsätts för värme sväller den och bildar ett isolerande lager av mikroporöst kolskum som isolerar byggnadselementet.  

Vid konventionell saltbaserad brandskyddsimpregnering sköljs brandskyddet av med tiden. TEKNOSAFE 2407 är å andra sidan mindre känslig för vädrets makter och ger därmed en brandskyddseffekt som håller mycket längre.

 

Teknos FR-fasadsystem

  • Primer med TEKNOSAFE 2407 (filmtjocklek 350 g/m²)
  • Mellanbehandling (i fabriken) med NORDICA ECO 3330
  • Slutbehandling (på byggplatsen) med NORDICA EKO HOUSE PAINT. 
  • Teknos FR Fasad har testats och klassificerats i enlighet med internationellt kända testmetoder
  • EXT (utomhusanvändning) i enlighet med NT Fire 054 (CEN/TS 15912/SS-EN 16755)
  • SP Fire 105
  • B-s1,d0 i enlighet med SS-EN 13501-1
  • K110 och K210 i enlighet med SS-EN 13501-2

Denna innovativa lösning från Teknos används i många kommersiella och industriella byggnader, men har även använts för flaggskeppsprojektet, ”Treet” i Bergen, som är världens högsta hyreshus av trä. TEKNOSAFE 2407 skyddar den väderexponerade limträkonstruktionen som omfattar otroliga 14 våningar

Naturliga träytor inomhus

Teknos tillhandahåller brandsskyddssystemet FR Panel för ytor som inte är väderutsatta. Vanliga användningsområden är vägg- och takbeklädnader inomhus, trapphus, etc. Dessa baseras på den transparenta brandhämmande ytbehandlingen TEKNOSAFE 2467-00. När den utsätts för värme sväller den och bildar ett isolerande lager av mikroporöst kolskum som isolerar byggnadselementet. 

Den kan appliceras med eller utan ytterligare klarlack:

  • 200 g/m² TEKNOSAFE 2467-00
  • 200 g/m² TEKNOSAFE 2467-00 plus upp till 100 g/m² TEKNOCLEAR AQUA 1331-01.

Båda ytbehandlingssystemen uppfyller klassificeringen B-s1,d0 på träytor av klass D-s2,d0. Detaljerad information om brandskyddsklasser, underlag och bearbetning kan erhållas på begäran.

Teknos FR Panel är en modern ytbehandlingslösning, som öppnar upp för nya möjligheter för arkitekter och byggentreprenörer. Brandskyddssystemet tillåter inomhusapplicering för naturliga träytor som lyder under strikta brandskyddsbestämmelser. Ett förstklassigt exempel är den attraktiva foajén i AccorHotels Arena i Paris. 6 000 kvadratmeter takpanel bestående av 75 000 löpmeter ekplank som behandlats med TEKNOSAFE 2467 – en perfekt entré för en av världens största inomhusarenor.

NYHET: Speciallösning för träfiberskivor som inte är väderexponerade

Teknos har utvecklat en annan lösning, som snart finns tillgänglig, för den täckande ytbehandlingen av träfiberskivor som inte utsätts för någon väderpåverkan. TEKNOSAFE 2457 är en brandhämmande primer för träfiberskivor. För att uppfylla brandskyddsbestämmelserna kan man med denna nya primer öka hållbarheten hos täckande träfiberskivor vid brand.

Den nya primern har redan testats för specifika specifikationer och bibehåller en brandhämmande effekt av DRF klass INT1 och INT2 i enlighet med EN/TS 15912. En systemrekommendation och klassificering av hela ytbehandlingen som inkluderar tre skikt håller på att utarbetas och kommer snart att vara tillgänglig. Vid specifika frågor och offerter hjälper våra brandskyddsexperter på Teknos gärna till.


Tillfälligt skydd av saltimpregnerat trä

En annan typ av lösning är TEKNOL 1830-00. Denna industriprimer har utvecklats speciellt för trä, den är förbehandlad med brandhämmande salt, vilket fortfarande är en allmänt utbredd metod. TEKNOL 1830-00 har inte någon brandhämmande effekt i sig själv, men den används för att tillfälligt skydda det förbehandlade träet tills det får sin slutliga ytbehandling på fabrik eller på byggplatsen. Ytor som förbehandlats med TEKNOL 1830-00 kan behandlas med dispersions-, alkyd- eller oljefärger.

Brandhämmande målningssystem

Teknos FR Facade & Teknos FR Panel

Ladda ner broschyr

Produkt information

NORDICA ECO 3330

TEKNOCLEAR AQUA 1331-01 

TEKNOL 1830-00

TEKNOSAFE 2407

TEKNOSAFE 2457

TEKNOSAFE 2467-00