Brandskyddande ytbehandlingssystem
TEKNOS FR FACADE & TEKNOS FR PANEL

Vid brand sväller färgen och bildar ett tåligt, skyddande skumlager med isolerande effekt som förhindrar att brännbara gaser frigörs från träet. Träet förkolnas utan att antändas.

Brandskyddande ytbehandlingar för trä

Teknos brandskyddande ytbehandlingar, svällande grund-och toppfärger är vattenburna och kan appliceras på alla träbaserade material genom en traditionell ytbehandlingsprocess. Vår lösning kommer säkerställa att ditt trämaterial uppfyller de hårdaste brandkraven utan att äventyra dess utseende eller kostnad.

Hur brandskyddande ytbehandlingar fungerar

Under en brand sväller brandskyddsfärgen till ett skyddande lager av skum, som delvis använder energi under skumningen och delvis isolerar det underliggande träet från eld. Brandskyddsbehandlat trä ger fördelar så som en betydligt långsammare antändningstid, mindre rökutveckling och inga brinnande droppar. Brandskyddande behandling för trä ger människor längre tid att utrymma en brinnande byggnad.

Hur du väljer rätt brandskyddande ytbehandling

Teknos tillhandahåller aktivt teknisk support och utbildning till kunder. Vi kan ge dig råd om den lämpligaste brandskyddslösningen för dina behov, teknisk applicering, säkerställa enlighet med föreskrifter, testning, kvalitetssäkringssystem, certifiering, utbildning och projektledning. Kontakta oss om du vill veta mer om hur Teknos brandskyddsfärger kan förbättra säkerheten, utseendet och hållbarheten i dina projekt.

System och klassificeringar för brandskyddande ytbehandlingar

Vi utför kontinuerligt fullständiga tester för att säkerställa att våra produkter uppfyller alla relevanta officiella brandstandarder och upprätthåller regelbunden, nära kontakt med relevanta globala institut.

TEKNOS FR FACADE är ett brandskyddande ytbehandlingssystem för användning både inomhus och utomhus. Det är lämplig för träbeklädnad, paneler för väggar och tak etc. Det gör det möjligt att använda trä i projekt med hårda brandskyddskrav så som i tätbebyggda områden och höga byggnader.

TEKNOS FR PANEL är ett brandskyddande ytbehandlingssystem för trä och träbaserade ytor som inte utsätts för väder.

Brandregleringen gör att människor ska kunna lämna byggnaden innan en brand sprider sig. Byggprodukter och byggelement är klassificerade efter deras egenskaper med hänvisning till reaction to fire and/or resistance to fire.

 

TEKNOS FR FACADE för exteriör och interiör användning

Brandskyddsfärg TEKNOSAFE 2407 White ≥350 g/m2
Toppfärg NORDICA EKO 3330 White <150 g/m2

 

TEKNOS FR PANEL för icke väderutsatta ytor - alla kulörer

  1-skiktssystem   2-skiktssystem  
Brandskyddsfärg 
(klarlack)
TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 ≥200 g/m2 TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 ≥200 g/m2
Toppfärg
(klarlack)
   

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00

<80 g/m

 

TEKNOS FR PANEL för icke väderutsatta täckande ytor - alla kulörer

  1-skiktssystem   2-skiktssystem  
Brandskyddsfärg TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10 ≥ 250 g/m2 TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10 ≥ 250 g/m2
Toppfärg    

TEKNOCOAT AQUA 1864-62 

OR

UVILUX 651-14120

< 50 g/m2

 

< 11 g/m2

Klassificering av dessa FR system

Klassificeringen B-s1, d0 i enlighet med EN13501-1
B-s1,d0 är den bästa reaktionen vid brandklassificering för organiska material: (svårt att antända, ingen / knappast någon rökutveckling, inga brinnande droppar)

Klassificeringen K₁10 och K₂10 i enlighet med EN13501-2
Brandskyddsförmågan K är förmågan hos en vägg- eller takbeläggning att tillhandahålla skydd för materialet bakom mot antändning, förkolning och andra skador under en viss tidsperiod.

Klassificering DRF Class INT1 & INT2 (Durability of Reaction to Fire Performance) för interiöra system i enlighet med EN 16755

Klassificering DRF Class EXT (Durability of Reaction to Fire Performance) för exteriöra system i enlighet med EN 16755

Klassificering SP Fire 105: godkänd

 

Ladda ner klassificeringar och certifikat

 

Teknos professionella tekniska service har stor erfarenhet av industriell målning och hjälper gärna till

Lämna en kontaktförfrågan

 

Be om mer information

Joakim Svensson
Säljare Träindustri
joakim.svensson[@]teknos.com 
Mobil: +4670 337 89 10

STÄLL EN FRÅGA

Underhållsguide

Få information om skötsel och underhåll av brandskyddsbehandlade brädor.

Ladda ner Maintenance Guide for TEKNOSAFE 2407 exterior FR system

Ladda ner Maintenance Guide for TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 interior FR system

Brandhämmande Målningssystem

Teknos FR Facade och Teknos FR Panel

Ladda ner broschyr

Exempelvideos på brandskyddsfärg för trä

TEKNOS FR i SP Fire 105-test: utförd på fasadpanel och yttre väggar där en rumsbrand simuleras.

TEKNOS FR i Single Burning Item (SBI)-test, byggprodukter utsätts för termisk hetta från gasbrännare.

Ett litet trähus behandlas på ena halvan med ett normalt ytbehandlingssystem och på andra halvan med TEKNOSAFE 2407-00.