Hållbara ytor i alla färger

TEKNOLUX AQUA 1728 nu som en bas för brytning

Utöver den färdiga färgen finns nu TEKNOLUX AQUA 1728 även i två baser för brytsystemet TEKNOCOLOR. Med baserna 1 (för ljusa pastellnyanser) och 3 (för klara färger) kan nästan alla färger brytas enligt färgspektrumet RAL/NCS. Fördelen: Producerare eller återförsäljare har alltid individuella färger tillgängliga för beställning efter kundens specifikation. Korta produktionstider och mindre volymer är inte något problem. Färg av hög kvalitet kan appliceras flexiblare. 

Prestandan hos de brutna baserna är samma som för färgerna. En formel som använder den senaste tekniken, tillåter även snabb och tillförlitlig UV-härdning av ytskiktet, även vid starkare pigmentering. Den relativt höga andelen fasta partiklar säkerställer en hållbar yta med ett attraktivt utseende med glans mellan 10 och 50. 

Interior wood 

TEKNOLUX AQUA 1728 åstadkommer mycket beständiga ytbehandlingar som uppfyller strikta krav – till exempel, DIN 68861 klass 1C eller DS INF 132-M5.  Färgen uppfyller även SS-EN 71-3, vilket innebär att den även är lämplig till barnleksaker och möbler. Intyg på de testade och certifierade ytegenskaperna kan erhållas på begäran.

Teknos utbud innehåller systemprodukter som är lämpliga för att uppnå rätt färgsystem. För MDF och spånskivor rekommenderas en förbehandling med UVILUX SEALER 1456 och UVILUX PRIMER 1754. TEKNOCOAT AQUA 1875-98 är lämplig som primer för barrträ. Kvistrikt barrträ ska förseglas med UVILUX 1493 eller TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-50. Melamin måste ofta förbehandlas genom slipning.

TEKNOLUX AQUA 1728 är en modern, miljövänlig lösning för ytor som det ställs höga krav på, som exempelvis kök, möbler, dörrar etc. Färgen förhindrar VOC-utsläpp under bearbetningen och från den färdiga slutprodukten. Processegenskaperna och ytkvaliteten är inte på något sätt sämre jämfört med konventionella tekniker. TEKNOLUX AQUA 1728 är perfekt för tillverkare som vill växla till ytbehandlingar med låg-VOC och korta bearbetningstider.

Mer information finns på följande länkar och hos din kontaktperson hos Teknos.