Teknos kommer att förvärva holländska Drywood Coatings

Teknos har ingått ett avtal om att förvärva holländska Drywood Coatings BV. Förvärvsavtalet undertecknades den 15 september 2016 och affären förväntas att fullföljas i slutet av september.

Drywood är ett holländskt privatägt företag som utvecklar, tillverkar och säljer vattenbaserade ytbehandlingar för träsubstrat. Drywood har sin produktionsenhet i Enschede, Holland nära den tyska gränsen. Drywood har en ledande marknadsposition inom marknaden för ytbehandlingar till träindustri i Nederländerna, och de har under de senaste åren även etablerat en stark ställning inom träindustrin i Storbritannien, samt på marknaden för konsumentmålning i Norge. Nettoomsättningen för 2015 uppgick till cirka 9 miljoner euro och de har 33 anställda.

Förvärvet är en viktig del av Teknos tillväxtstrategi. Förvärvet ger tillgång till ett helt nytt marknadsområde för Teknos och det kommer att ytterligare stärka Teknos position på den europeiska träindustrimarknaden.

"Teknos vision är att vara den ledande leverantören av tekniskt avancerade ytbehandlingsslösningar nära kunderna. Genom förvärvet av Drywood får Teknos tillgång till marknaden för ytbehandlingar i Holland, ett omfattande nätverk av återförsäljare i Norge och ett produktutbud som kompletterar vårt nuvarande sortiment ", säger Paula Salastie, VD för Teknos Group.

Parterna har kommit överens om att värdet av transaktionen kommer att förbli hemlig. 

Ytterligare information:

Teknos Group

Paula Salastie
CEO
Tel. +358 46 851 2625
paula.salastie@teknos.fi

Kim Smith
Senior Vice President, Industrial Wood Segment
Tel. +45 40891519
KIS@teknos.dk

Paula Salastie

CEO Teknos Group Oy
+3581234567
paula.salastie@teknos.com