Hygieniska ytbehandlingar i offentliga utrymmen minskar spridningen av infektioner och sparar pengar

Många infektionssjukdomar överförs via kontaktytor i offentliga utrymmen. Hygieniska färger minskar de mikrobiella populationerna på kontaktytor och är idealiska för utrymmen med höga hygienkrav, till exempel på sjukhus, skolor, daghem och äldreboenden. Hygieniska ytbehandlingar kan appliceras på till exempel dörrhandtag, armstöd, räcken, kranar, ventiler, möbler och väggar, som alla tjänar som spridningsvägar för mikrober.

Studier har visat att hygieniska utrymmeslösningar kan minska antalet infektioner med så mycket som 60 %. Att undvika smittsamma sjukdomar ger också olika slags kostnadsbesparingar, exempelvis minskade sjukvårdskostnader och frånvarokostnader för arbetsgivare.

Färre förkylda skolbarn i klassrummet

Teknos har genom sina kunder varit engagerat på många platser med höga hygienkrav. Oberoende tester har visat att antimikrobiella utrymmeslösningar har minskat mängden infektioner i sjukhusmiljö.

Hygieniska utrymmeslösningar testades i skolmiljö. Ett klassrum i en skola i södra Finland försågs med möbler från Isku, målade med hygienisk ytbehandling från Teknos. Sjukfrånvaron minskade med 52 % i det testade klassrummet jämfört med ett referensklassrum där möblerna inte byttes ut.

Att undvika smittsamma sjukdomar ger besparingar och ligger i allas intresse

Mikrober ansamlas på olika ytor, särskilt i offentliga utrymmen. De sprids från plats till plats genom kontakt och kan överföra smittsamma sjukdomar. Förkylningar, influensa, och de flesta orsaker till sjukhusinfektioner sprids via kontakt. (Duodecim Terveyskirjasto Health Library, 2019)

En minskning av infektionssjukdomar ger på många sätt betydande besparingar för samhället och arbetsgivare. Att motverka sjukdomar innebär mindre frånvaro och vårdbehov.

Företagen i den växande gruppen HygTech Alliance tillhandahåller hygieniska utrymmeslösningar

Teknos tillverkar hygieniska ytbehandlingar och ingår i HygTech Alliance. I gruppen ingår även Isku, som levererar hygieniska möbler och utformar offentliga utrymmen, Oras, som tillverkar beröringsfria sanitetsarmaturer, Korpinen, som tillverkar hygienisk badrumsinredning, Abloy, som tillverkar hygieniska byggnadsbeslag, Lojer Group, som tillverkar medicinska möbler, samt den senaste medlemmen Led Tailor Innovation, som tillverkar desinfektionslampor med fotonteknik.

Samarbetet mellan de olika parterna ger god förmåga att göra offentliga utrymmen mer hygieniska, i och med att alla viktiga kontaktytor kan förses med hygieniska ytor.

Gruppens mål är att bidra till att förebygga infektionssjukdomar. Den har anordnat ett antal utbildningsevenemang för inredare, fastighetsutvecklare och byggare som arbetar med sjukhusprojekt.

En färgyta minskar de mikrobiella populationerna aktivt

Effekten av hygienisk färg kommer av att silverfosfatglas tillförs färgen. Det fördelas jämnt i hela färgen. Denna komponent i färgen förstör bakteriell tillväxt aktivt och förhindrar delning av bakterier. ytbehandlingens antibakteriella effekt består så länge färg finns kvar, eftersom den aktiva hygieniska komponenten är fördelad i hela färgen. Repor och ytslitage försämrar inte färgens hygieniska egenskaper.

Hygieniska ämnen har varit kända länge och silverfosfatglasets antimikrobiella funktionalitet som färgtillsats, baserad på BioCote®-teknik, har testats enligt standarden ISO 22196. Enligt standarden ska bakterimängden minska med 99 % på 24 timmar.

Destruktionen av mikrober börjar så snart sådana fäster sig på ytan. Efter en timme har cirka 50 % av populationen förstörts och efter två timmar har mängden halverats på nytt. Efter 24 timmar har 99,99 % av mikroberna förstörts.

Antimikrobiella färgytor och rengöring

Färgens hygieniska egenskap försämras inte av de rengöringsmedel och rengöringsmetoder som används på sjukhus. Detta har laboratorietestats med samma rengörings- och tvättkemikalier från Kiilto Oy som används på finska sjukhus. Pulverbelagda ytor kan rengöras och desinficeras utan att den hygieniska egenskapen påverkas negativt. Hygieniska ytor är ständigt aktiva – egenskapen håller ytorna rena mellan rengöringstillfällena. Den vanliga rengöringen måste dock fortsätta, eftersom hygieniska ytor kräver regelbunden rengöring för att tillsatsen i färgen ska fungera. Därför får ytorna inte vaxas eller ytbehandlas på annat sätt, eftersom det skulle hindra färgtillsatsen från att komma i kontakt med mikroberna.

Den antimikrobiella egenskapen begränsar inte urvalet av kulörer

Hygienisk färg ser bra ut och uppfyller höga krav på kvalitet och utseende.

Den hygieniska färgen TIMANTTI CLEAN är utformad för alla slags betong-, gips- och byggskiveytor och är lämplig för väggar och innertak.

Hygieniska pulverfärger är lämpliga för målning av metallartiklar. Epoxipolyesterpulverfärgen INFRALIT EP/PE 8235 är lämplig för stål och aluminium och finns som blank (90), halvblank (75) och halvmatt (30) i flera olika kulörer. Standardfärgerna är vit, svart och silvergrå.

Tidigare målade metallytor kan göras hygieniska med polyesterpulverlacken INFRALIT PE 8435-10 högblank (95). Pulverlack kan användas på samma sätt som vanliga pulverfärger, antingen direkt på metall eller sprutad över en pulverfärgfilm.

 

Paints and coatings for hygiene management

BioCote®-skyddande färglösningar

Ladda ner broschyr

HygTech Alliance – Active Design, Made to Share

Ladda ned broschyr

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS