Säkra, praktiska och snygga gemensamma utrymmen

Ledande finska företag har kombinerat sina styrkor och sin expertis för att skapa världens första hygieniska produktpaket för offentliga miljöer.

HygTech Alliance är en grupp av fem finländska företag som jobbar med att utveckla produkter och lösningar som rör hygienåtgärder. Företagen i alliansen - Isku, Oras, Korpinen, Abloy, och Teknos - är övertygade om att byggnationer av tekniska lösningar och produkter utvecklade för hygienåtgärder, kommer att möjliggöra en betydande minskning av andelen sjukhusinfektioner och andra sjukdomar som överförs genom kontakt.

ORAS kontaktfria kranar är hygieniska, lätta att använda och säkra. De sparar också vatten och energi.

Ökningen av bakterieresistens mot antibiotika och olika epidemier som fågelinfluensa, svininfluensa , ebola, och MRSA, som ibland har orsakat stora störningar på sjukhus, har varit orsaken till oro och föremål för många diskussioner. Alliansen syftar till att stödja arbetet med att förebygga smittsamma sjukdomar och strävar efter att hitta lösningar till epidemier och globala utmaningar såsom pandemier.

Den mest effektiva pulverbeläggningen på marknaden för hygienhantering 

INFRALIT EP / PE 8235 har utvecklats av Teknos och är det mest effektiva pulverlackeringen på marknaden när det gäller att förhindra mikrobiell tillväxt. Det är en idealisk beläggningslösning för platser som kräver högsta hygienstandard.

Ett fantastiskt samarbete med Abloy Oy, en leverantör av dörrmiljöer, ledde till att Teknos gick med i alliansen. Forskningsfokuserade projekt är idealiska för alla företag som investerar i forskning och utveckling.

ABLOY har utvecklat en produktfamilj som är utrustad med en Abloys Active funktion för att förhindra mikrobiell tillväxt. 

"The HygTech Alliance är en stor möjlighet att utforma och utveckla renrumslösningar för olika platser i enlighet med kundens behov", säger Harry Kouri, försäljningschef och expert på pulverbeläggningar på Teknos. 

"Det finns också läkare och andra sjukvårdsexperter som deltar i projektet, och vi arbetat med dem för att överväga olika lösningar" säger Kouri.

Att göra inomhusmiljö i byggnader till ”business” 

HygLi, ett gemensamt projekt som drivs av Satakunta yrkeshögskola och Pori-enheten vid universitetet i Turkus handelshögskola, har varit inblandade i utarbetandet av nya RT kort-serien för att stödja byggandet av hygieniska inomhusmiljöer. Hygieniska inomhusmiljöer i byggnader har blivit ett nytt affärsområde. 

Korpinens produktportfölj består av hygieniska tvättställ, handtag och ledstänger med elastomerytor.

RT kort är en samling information från finska förlaget Building Information Ltd. Det innehåller information och vägledning kring ämnen som att utforma lokaler, konstruktioner, avtal inom byggsektorn och ansvarsfördelningen. Building Information Ltd fungerar även i samarbete med internationella organisationer och sammanslutningar inom byggsektorn i syfte att främja en sund, högkvalitativ konstruktion.

"RT-kortet kommer att finnas tillgänglig i februari 2017 och det kommer att innehålla nya riktlinjer om byggnaders utformning och underhåll. RT kort-serien är ett utmärkt tillfälle för oss att ge byggindustrin information om nya produkter och lösningar", säger Harry Kouri.

Betydande besparingar 

När de viktigaste kontaktytorna görs hygieniska eller helt beröringsfria, minskas antalet sjukdomar och infektioner som överförs genom kontakt upp till 50%. I sin tur minskar detta sjukfrånvaron från arbeten, och detta kommer att leda till betydande besparingar i faktorer så som vårdkostnader.

Alla de viktigaste kontaktytorna i Iskus möbler är hygieniska.

Genom att investera i produkter utvecklade för bättre hygienåtgärder, kan företag och organisationer som bygger offentliga utrymmen investera i bättre hälsa och ekonomiska välfärd. 

För mer information: www.hygtechalliance.com 

Färre sjukhusinfektioner 
Nya material och lösningar som utvecklats för hygienåtgärder kan minska sjukhusinfektioner med upp till 60%, vilket innebär en årlig besparing på cirka 4 miljarder i Europa.

Visste du? Varje år

runt om i världen

  • 100 miljoner människor får infektioner orsakade av sjukhusbakterier
  • cirka 25% av patienterna inom intensivvård får infektioner orsakade av sjukhusbakterier

i Europa

  • 3 miljoner människor får infektioner orsakade av sjukhusbakterier
  • infektioner från sjukhusbakterier skapar ett behov av cirka 16 miljoner vårddagar
  • cirka 37 000 människor dör av infektioner orsakade av sjukhusbakterier
  • kostnaderna uppgå till mer än 7 miljarder euro

i Finland

  • infektioner orsakade av sjukhus bakterier skapar ett behov av cirka 46 000 patientplatser, vilket kan översättas till 239 200 vårddagar (5,2 dagar per patient plats)
  • kostnaderna uppgår till mer än 100 miljoner euro

Paints and coatings for hygiene management

BioCote®-skyddande färglösningar

Ladda ner broschyr

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS