Lösningar för hygienisk hantering

Vi erbjuder ett brett utbud av ytbehandlingslösningar för hygienhantering på sjukhus, skolor och hem - både för metall- och träytor.

HYGTECH ALLIANCE Aktiv design, gjord att dela med sig av

Ladda ner broschyren här