Antimikrobiell effekt i verkliga miljöer

Antimikrobiella lösningar har visat anmärkningsvärda minskningar av bakterier i oberoende laboratorietester, likaså signifikanta minskningar av sjukvårdsrelaterade infektioner i verkliga sjukhusmiljöer.

Företagen i HygTech Alliance - Abloy, Isku Interior, Korpinen, Lojer, Oras och Teknos - är övertygade om att bygglösningar och inredningar utvecklade för god hygienhantering möjliggör en betydande minskning av sjukhusinfektioner och andra sjukdomar som överförs genom kontakt.

Följande studier visar den antimikrobiella effekten i verkliga miljöer.

Enhet för öppenvård

Två öppenvårdsenheter vid Heart of England NHS Foundation Trust lät sina miljöer medverka i en 18-månaders pilotstudie vilka skulle spegla en verklig situation. Svabbar samlades upp under en femmånadersperiod, använda på BioCote®-behandlade och obehandlade produkter från de båda enheterna.

Resultatet visade att alla BioCote-skyddade produkter i vårdenheterna var signifikant mindre smittade i jämförelse med deras obehandlade motsvarigheter, med en total minskning av bakterier på 96%.

Föremålet som visade den största minskningen av bakterier var det antimikrobiella dörrhandtaget, vilket var 98% mindre förorenat med bakterier än de vanliga handtagen i den andra vårdenheten.

Det antimikrobiella rummet hade en minskning av sjukvårdsrelaterade infektioner med 58% i jämförelse med dess referensrum

Intesivvårdsavdelning

En studie utförd på två intensivvårdsavdelningar i New York, visade att ett antimikrobiellt rum med kopparytor hade en minskning av sjukvårdsrelaterade infektioner med 58% i jämförelse med referensrummet. Den vidhäftande minskningen av mikrobiell beläggning på stolsärmar var 75% och på sängskenor 96% (per 100 cm2).

Elegant, funktionellt och praktiskt

De blå väggarna på Occupational Health Center Apila är målade med BioCote-skyddade TIMANTTI CLEAN specialakrylatfärg. Abloy Actives dörrhandtag och benen på Iskus interiörstolar är ytbehandlade med BioCote-skyddad INFRALIT-pulverlackering. Stolsärmarna är ytbehandlade med antimikrobiell koppar och även tygerna är antimikrobiella.

Alla viktiga kontaktytor på Occupational Health Center Apila är antimikrobiella.

"Antimikrobiell vård och arbetsmiljö är mycket viktigt för oss, och vår erfarenhet av denna lösning är ingenting annat än positiv", säger Doctor of Medicine, Riikka Mattila, VD för Apila.

"Smittsamma sjukdomar sprids ofta genom kontakt med förorenade ytor. Alla viktiga kontaktytor på vår vårdcentral är antimikrobiella, inklusive möbler, reception, dörrhandtag och väggar. Dessa lösningar är eleganta, funktionella, och praktiska ", tillägger Riikka Mattila.

 För ytterligare information: www.hygtechalliance.com

Betydande fördelar uppnås genom antimikrobiell vård- och arbetsmiljö

  • Minskar antalet infektioner och sjukdomar som överförs via kontakt
  • Minskar spridningen av antibiotikaresistenta bakteriesjukdomar
  • Minskade sjukvårdskostnader
  • Minskad sjukfrånvaro