maling med hygiejnisk effekt

Hygiejniske løsninger har vist bemærkelsesværdig reduktion af bakterier i uafhængige laboratorietests, samt betydelig reduktion af sundhedsplejerelaterede infektioner i hospitalsmiljøer.

Virksomhederne i HygTech Alliance - Abloy, Isku Interior, Korpinen, Lojer, Oras og Teknos -  er overbeviste om, at opbygning af teknologiske løsninger og tilpassede produkter udviklet til hygiejnestyring vil åbne for en væsentlig reduktion i antallet af hospitalsinfektioner og andre sygdomme, der overføres via kontakt. 

Følgende undersøgelser viser den antimikrobielle virkningsgrad i virkelige miljøer.

Ambulant enhed

To ambulante enheder ved Heart of England NHS Foundation Trust var genstand for en pilotundersøgelse af 18 måneders varighed i virkelige situationer. Der blev indsamlet penslinger over en fem måneders periode fra BioCote®-behandlede og ubehandlede produkter i begge ambulante enheder.

Resultatet var, at alle BioCote-beskyttede produkter i den ambulante enhed var væsentligt mindre kontaminerede sammenlignet med deres ubehandlede modstykker med en samlet reduktion af bakterier på 96 %.

Den genstand, som opnåede den største reduktion i bakterier, var det antimikrobielle dørhåndtag, som var 98 % mindre kontamineret med bakterier end de almindelige dørhåndtag i den anden ambulante enhed.

Intensivafdeling

Et studie udført på to intensivcentre i New York viser, at der sammenlignet med referencelokalet var 58 % reduktion af sundhedsplejerelaterede infektioner i et antimikrobielt lokale med berøringsoverflader behandlet med kobber. Den vedvarende reduktion af den mikrobielle belastning var 75% på stolearmlæn og 96% på sengeskinner (gennemsnitlig kolonidannende enhed 100 cm2).

Elegant, funktionel og praktisk

De blå vægge på Occupational Healthcare Center Apila er malet med særlig BioCote-beskyttet TIMANTTI CLEAN-akrylatmaling. Abloy Active-dørhåndtag og Isku stole med malede ben er behandlet med BioCote-beskyttet INFRALIT-pulvermaling. Stolenes armlæn er behandlet med hygiejnisk kobber og tekstilerne er også hygiejniske.

Alle vigtige kontaktoverflader på Occupational Healthcare Center Apila er hygiejniske.

“Hygiejnisk pleje og arbejdsmiljø er meget vigtigt for os, og vores erfaring med den holistiske hygiejniske løsning er udelukkende positiv," siger dr. med. Riikka Mattila, som er administrerende direktør for Occupational Healthcare Center Apila.

"Infektionssygdomme spredes ofte via kontakt med kontaminerede overflader. Alle vigtige kontaktoverflader på vores sundhedscenter er hygiejniske, herunder møblerne, modtagelsen, dørhåndtag og de malede vægge. Desuden er løsningerne elegante, funktionelle og praktiske,tilføjer Riikka Mattila.

 Yderligere oplysninger: www.hygtechalliance.com

Betydelige resultater er opnået gennem hygiejnisk pleje og hygiejnisk arbejdsmiljøer

  • Reduktion af antallet af sygdomme og infektioner, der overføres via kontakt
  • Reduktion af spredningen af antibiotikaresistente bakteriesygdomme
  • Reduktion af omkostninger til sundhedspleje
  • Reduktion af fravær fra arbejde på grund af sygdom