Skuteczność antybakteryjna w prawdziwych środowiskach

W grupie Hygtech Alliance jesteśmy przekonani, że udostępnienie technologii i instalacji przeznaczonych do zarządzania higieną znacząco wpłynie na ograniczenie liczby infekcji w szpitalach oraz chorób zakaźnych przenoszonych przez kontakt. Nasze rozwiązania antybakteryjne wykazały właściwości znacznej redukcji bakterii w niezależnych testach laboratoryjnych oraz znacznej redukcji infekcji związanych z placówkami ochrony zdrowia badanej w prawdziwym środowisku szpitalnym.

Oddziały leczenia ambulatoryjnego

Dwa oddziały leczenia ambulatoryjnego w szpitalu Heart of England NHS Foundation Trust zapewniły środowisko dla 18-miesięcznego badania pilotażowego w rzeczywistych sytuacjach. Przez pięć miesięcy zbierano wymazy z powierzchni poddanych obróbce powłokami BioCote® oraz powierzchni surowych w obu oddziałach leczenia ambulatoryjnego.

Wyniki pokazały, że wszystkie produkty chronione powłoką BioCote w oddziałach leczenia ambulatoryjnego były znacznie mniej skażone w porównaniu do powierzchni surowych — osiągnięto redukcję 96% bakterii.

Elementem, na którym zaobserwowano największą redukcję bakterii, były antybakteryjne uchwyty do drzwi, które były w 98% mniej skażone bakteriami niż niechronione uchwyty na innym oddziale ambulatoryjnym.

Oddział intensywnej opieki medycznej

Studium przypadku przeprowadzone na dwóch oddziałach intensywnej opieki medycznej w Nowym Jorku wykazało 58-procentową redukcję infekcji szpitalnych w pomieszczeniach z antybakteryjnymi dotykowymi powierzchniami miedzianymi w porównaniu z pomieszczeniem referencyjnym. Zaobserwowano redukcję drobnoustrojów na poręczach krzeseł o -75,8%  oraz na poręczach łóżek o -96,1% (średnia jednostka formowania się kolonii na 100 cm2).

Ośrodek medycyny pracy Apila

„Antybakteryjne środowisko opieki i pracy jest dla nas bardzo ważne i nasze doświadczenia z kompleksowym rozwiązaniem antybakteryjnym są wyłącznie pozytywne. Choroby zakaźne często przenoszone są przez kontakt ze skażonymi powierzchniami. Wszystkie najczęściej dotykane powierzchnie w naszym centrum medycznym są antybakteryjne, włącznie z meblami, blatami stołów, uchwytami drzwi i nawet malowanymi ścianami. Ponadto te rozwiązania są eleganckie, funkcjonalne i praktyczne” — mówi dr Riikka Mattila, dyrektor zarządzająca w ośrodku medycyny pracy Apila.

Niebieskie ściany ośrodka medycyny pracy Apila pomalowano specjalną akrylową farbą Teknos z ochronną technologią BioCote. Klamki Abloy Active i krzesła z malowanymi nogami Isku Interior pomalowano powłoką proszkową Teknos z ochronną technologią BioCote. Poręcze krzeseł są pokryte antybakteryjną miedzią. Również tkaniny są antybakteryjne.

Znaczne osiągnięcia uzyskane dzięki antybakteryjnym środowiskom opieki i pracy

  • Redukcja liczby chorób i infekcji przenoszonych przez kontakt
  • Redukcja rozprzestrzeniania się chorób wywoływanych przez bakterie odporne na antybiotyki
  • Redukcja kosztów opieki zdrowotnej
  • Redukcja liczby przypadków absencji chorobowych

Medbaltica 2017

10 edycja Międzynarodowych Targów Medycznych INTERNATIONAL MEDICAL FAIR
21-27 wrzesień Ryga, Łotwa

Hygtech Alliance przedstawi pierwsze na świecie, kompleksowe rozwiązanie antybakteryjne dla zdrowia i środowiska pracy na tragach Medbaltica 2017. Odwiedź nasze stoisko XXXX !

Największa wystawa medyczna krajów bałtyckich Medbaltica skupia wielu pracowników służby zdrowia, stowarzyszeń zawodowych i producentów wyrobów medycznych z Łotwy i innych krajów.

Więcej informacji na stronie: www.bt1.lv/medbaltica