MALING MED Antimikrobiell effekt

Antimikrobielle løsninger har vist seg å gi en imponerende reduksjon i bakteriemengden i uavhengige laboratorietester, samt en betydelig reduksjon i sykehusinfeksjoner i reelle sykehusmiljøer.

Selskapene i HygTech Alliance – Abloy, Isku Interior, Korpinen, Lojer, Oras og Teknos –  er overbeviste om at byggetekniske løsninger og armatur som er utviklet for hygienestyring, kommer til å gi en vesentlig reduksjon i antall sykehusinfeksjoner og andre sykdommer som spres via kontaktsmitte. 

Følgende studier viser antimikrobiell effekt i virkelige omgivelser.

Poliklinisk enhet

En 18 måneder lang pilotstudie i virkelige omgivelser ble gjennomført på to polikliniske enheter ved Heart of England NHS Foundation Trust. I løpet av en periode på fem måneder ble det ble tatt prøver fra produkter som var behandlet med BioCote®, og ubehandlede produkter, ved begge de polikliniske enhetene.

Resultatene viste at alle produktene ved poliklinikken som var behandlet med BioCote, var signifikant mindre forurensede enn de ubehandlede produktene, med en samlet reduksjon i bakterier på 96 %.

Den enkeltgjenstanden som hadde den største reduksjonen i antall bakterier, var det antimikrobielle dørhåndtaket, som var 98 % mindre forurenset med bakterier enn de vanlige håndtakene i den andre polikliniske enheten.

Compared to the reference room, there was 58% reduction in healthcare-associated infections in an antimicrobial room

Intensivavdeling

En casestudie som ble utført ved to intensivavdelinger i New York, viste at et antimikrobielt rom med berøringsoverflater i kopper hadde en 58 % reduksjon i sykehusinfeksjoner sammenlignet med et referanserom. Den vedvarende reduksjonen i mikrobiell belastning på armlener var 75 %, og på sengehåndtak var den 96 % (gjennomsnittlig kolonidannende enhet per 100 cm2).

Elegante, funksjonelle og praktiske

De blå veggene ved arbeidshelsesenteret Apila er malt med den BioCote-beskyttede spesialakrylmalingen TIMANTTI CLEAN. Abloy Active dørhåndtak og Isku Interior stoler med malte ben er behandlet med BioCote-beskyttet INFRALIT-pulverlakk. Armlenene på stolene er behandlet med antimikrobielt kobber, og tekstilene er også antimikrobielle.

Alle viktige kontaktoverflater ved arbeidshelsesenteret Apila er antimikrobielle.

– Antimikrobiell behandling og et antimikrobielt arbeidsmiljø er veldig viktig for oss, og vi har kun positive erfaringer med den helhetlige antimikrobielle løsningen, sier Riikka Mattila, administrerende direktør for arbeidshelesenteret Apila.

– Smittsomme sykdommer spres ofte gjennom kontakt med forurensende overflater. Alle de viktigste overflatene ved helsesenteret er antimikrobielle, inkludert møblementet, resepsjonene, dørhåndtakene og til og med de malte veggene. Dessuten er disse løsningene både elegante, funksjonelle og praktiske, legger Riikka Mattila til.

 Ytterligere informasjon: www.hygtechalliance.com

Store fremskritt oppnådd gjennom antimikrobiell behandling og antimikrobielle arbeidsmiljøer

  • Reduksjon i antallet sykdommer og infeksjoner som spres via kontaktsmitte
  • Reduksjon i spredningen av antibiotikaresistente bakterielle sykdommer
  • Reduksjon i helseutgifter
  • Reduksjon i sykefravær