Nytt pulverfärgssystem skyddar mot värme och korrosion

Teknos nyutvecklade, värmebeständiga rostskydd möter kraven i korrosivitetsklass C4/H och är en ny och mycket viktig uppfinning på global nivå.

Ytor som utsätts för stora temperatursvängningar, till exempel avgasrör, katalysatorer, brännare och partikelfilter, är särskilt utmanande att ytbehandla eftersom färgen måste kunna skydda mot både värme och korrosion.

"Produkten rostar inte så länge den ständigt är varm. För värmeresistenta applikationer kan däremot korrosionsproblem uppstå när de målade ytorna svalnar. Komponenter i denna riskgrupp hittas ofta på fordon, maskiner och utrustning, samt på strukturer i processindustrin ", säger Harry Kouri, försäljningschef på Teknos.

Teknos har sedan flera år testat INFRALIT-pulverlacker, utvecklade för att möjliggöra korrosionsskydd. Detta med metoder som överensstämmer med standarden ISO 12944-5, även om pulverbeläggningar egentligen inte omfattas av den.

Pulverlackeringanläggningar kan applicera både primer och topplack

Behovet av att utveckla ett värmebeständigt korrosionsskyddssystem framhävdes av en kund till Teknos. Janne Posti, ansvarig kemist för projektet, hade redan då testat ett pulversystem med en våt-zinksilikatfärg som primer.

Produktutvecklingskemisten Janne Posti var ansvarig för R&D-projektet. 

"Tanken föddes när vi utförde dessa test, och jag satte som mål att utveckla en zinkrik silikonpulverfärg som skulle fungera som primer. Vår målsättning var att uppfylla kraven i korrosivitetsklassen C4/M, men vi lyckades nå den ännu högre klassen C4/H. Jag är väldigt nöjd ", säger Janne Posti.

Provplåtar 

Tack vare innovationen har vi nu två värmebeständiga pulversystem för utomhusbruk. Systemet som uppfyller kraven i korrosivitetsklass C4/M har en primer - våt-zinksilikatfärg och en värmebeständig pulverlackering som topplack. Det nya systemet, vilket uppfyller kraven i korrosivitetsklass C4/H, har en zinkrik silikonpulverbeläggning som fungerar som en primer, och en topplack av värmebeständig silikonpulverbeläggning ", säger Harry Kouri.

"När det kommer till utseendet, är det ingen skillnad mellan våt/pulver- och pulver/pulver-kombinationer, utan huvudskillnaden är att pulverlackeringsanläggningar nu kan måla både primer och topplack på samma plats. Pulverlackade ytor kan enkelt transporteras och pulverlackering är dessutom ett kostnadseffektivt och miljövänligt val ", säger Harry Kouri.

"Våra unga produktutvecklingskemister har gjort ett fantastiskt jobb", säger Harry Kouri, med stolthet i rösten.

Det nya värmebeständiga pulversystemet är ett välkommet tillskott för applikationer inom skogsbruk, jordbruk och processindustrin vilka är utsatta för korrosion men som också förväntas ha en lång livslängd. 

Pulverfärgssystem med värmebeständigt rostskydd, korrosivitetsklass C4/H

Förbehandling:
Sandblästring Sa2½, eller miljövänlig kemisk förbehandling

INFRALIT SI 8009-05 zinkrikt silikonpulver
INFRALIT SI 8009-02 silikonpulver
TDFT

70 µm
70 µm
140 µm

                               

Applicering med högtryckssprutor (Corona)
Härdningstid 30 min / 200 ° C (metalltemperatur)

   

Foto: Ponsse