Färger och ytbehandlingar för hygienhantering i offentliga utrymmen

Vid planering av offentliga utrymmen är det viktigt att ta hänsyn till hur utrymmet fungerar från användarens perspektiv och se till att alla ytor och material som behöver -  är resistenta, både mot rengöringsmedel och mot frekvent rengöring. Teknos har färger och ytbehandlingar som är speciellt utvecklade för hygienhantering så att offentliga utrymmen kan utformas som färgstarka, inspirerande och hygieniska.

Föräldrar är vanligtvis oroade över deras barns hälsa och säkerhet. Omsorgen är livslång, tills rollerna på något vis vänds om. Då vill barnen istället se till att deras åldrande föräldrar har bästa möjliga vård i en säker miljö.

Förskolor, skolor, konferensrum och vårdhem är en integrerad del av de flesta människors livscykler. Genom produkter utvecklade för hygienhantering och god handhygien kan vi alla förbättra den hygieniska säkerheten på offentliga utrymmen.

Ett globalt problem

Mikrober är livsviktiga för människor och en hälsosam miljö är inte steril. Tyvärr är vissa mikrober skadliga för människor och orsakar sjukdomar. Bakteriell antibiotikaresistens är ett av de allvarligaste problemen inom vården idag. Dessutom är olika epidemier, såsom säsongsinfluensa, en särskild hälsorisk för äldre och för gravida kvinnor.

Cirka 4,1 miljoner patienter uppskattas förvärva en sjukvårdsrelaterad infektion i Europa varje år. Antalet dödsfall som uppkommer som en direkt följd av dessa infektioner uppskattas till minst 37 000, och dessa infektioner tros i sig bidra till ytterligare 110 000 dödsfall varje år (ECDC).

Riktlinjer för projektspecifik design

Det vanligaste sättet att drabbas av de ovan nämnda smittsamma sjukdomarna är via droppinfektion och kontaktinfektion via förorenade händer eller ytor. Det är viktigt att ta hänsyn till hur utrymmet fungerar från användarens perspektiv, och se till att alla ytor och material är lätta att rengöra, redan i planeringsfasen av byggprojekt.

Rakennustieto Oy: s "Indoor hygiene" - byggnadsinformation som publiceras i Finland innehåller grundläggande information om infektioner, hur de sprider sig och hur man förhindrar dem. Informationen ger också nya riktlinjer för projektspecifik utformning i enlighet med infektionskontrollens nivå. I framtiden kommer samma uppsättning också att innehålla instruktioner om underhåll, skötsel och rengöring av lokaler.

Teknos erbjuder en rad produkter och färgsystem för alla hygiennivåer: från grundnivå till väldigt krävande nivåer av infektionskontroll.

BioCote® antimikrobiell teknik

Den aktiva antimikrobiella komponenten i Teknos produkter är fosfatglas baserat på BioCote®-teknik. BioCote®-tekniken gör färgytan hygienisk och har visat sig skydda mot många typer av mikrober, såsom bakterier och mögel.

Endast produkter som uppnår en överlägsen antimikrobiell prestanda bär varumärket BioCote.

BioCote® har visat sig minska bakterier och mikrober på produkter med upp till 99,5 % på två timmar eller 99,99 % på 24 timmar. Den antimikrobiella effekten av BioCote®-tekniken har testats enligt standard ISO 22196: 2011. Endast produkter som uppnår överlägsen antimikrobiell prestanda bär varumärket BioCote.

Den lackerade ytan måste vara resistent mot frekvent rengöring

BioCote®-skyddade TIMANTTI CLEAN akrylatfärg, är resistent mot regelbunden rengöring, våt skurning och rengöringsmedel som används på sjukhus. Färgen lämpar sig för nygrundade och tidigare målade betong-, gips- och byggnadsytor. Färgens hygienhanteringsegenskaper förblir effektiva under hela färgfilmens livstid.

TIMANTTI CLEAN ingår i grupp M1 i the Emission Classification of building materials, (Finlands Byggnadsinformationsstiftelse RTS) och produkten har fått rätt att använda allergimärkningen från Finlands Allergi- och Astmaförbund. TIMANTTI CLEAN är lämpad för användning inomhus där hållbarhetsklassen är 04 eller 05 och där vägg- och takytor måste rengöras enkelt och slitstarkt.

Produktens beständighet mot våt skurning är klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998). BioCote®-skyddade INFRALIT EP/PE 8235 pulverlack och INFRALIT PE 8435-10 klarlack är den perfekta ytbehandlingslösningen för applikationer som kräver bästa hygiennivå.

INFRALIT EP/PE 8235 epoxipolyesterpulverbeläggning är lämplig för stål och aluminiumytor och finns som blank (90), halvblank (75) och matt (30).

Högblanka (95) INFRALIT PE 8435-10 polyesterpulver-klarlacken ger en hygienisk yta för ytor med en vanlig pulverlacksprimer. Förutom de hygieniska egenskaperna har pulverlacken högklassig slitage- och korrosionsbeständighet, vilket gör dem lämpliga för mycket krävande applikationer.

De blå väggarna på Occupational Health Center Apila, är målade med TIMANTTI CLEAN special akrylatfärg. Abloy Actives dörrhandtag och Iskus stolar med målade ben är målade med hygienisk INFRALIT EP/PE 8235 pulverlack.

Våra hygienhanteringsprodukter finns i många olika kulörer, så att offentliga utrymmen kan utformas som färgstarka, inspirerande och hygieniska.

Kontakta oss för mer information om våra hygienhanteringsprodukter:

Kontakta oss

För mer information vänligen kontakta oss:

info@teknos.se

+46 325 61 95 00  

Fotografier från: Abloy, Isku Interior ochKorpinen.