Hygienisk konstruktion skapar intresse

Hygien-seminariet som organiserades vid Gallus teknik- och utbildningscenter öppnade upp nya perspektiv på framtiden för mer hygieniska konstruktioner. Viktiga åtgärder behövs för att bekämpa sjukvårdsrelaterade infektioner och antibiotikaresistenta mikrober.

Föreställ dig att din investering i byggnader eller på renovering skulle ha återhämtat sig redan efter ett par månader. Utopi? Kanske inte, ifall du tror på visionen om gemensamma satsningar från sex ledande finska företag. HygTech Alliance använder sig av rumsdesign och byggteknik för att bekämpa smittspridning via kontaktytor. Och dem är inte de enda som tänker på det här sättet.

Seminariet på Teknos Teknik och utbildningscenter Gallus var fulltecknat den 1 november med personer intresserade av hygienisk konstruktion, forskare och experter på området.

Hygienkonceptet - kommersialiserat

HygTech-projektet har samlat tvärvetenskapliga forskare och företag i olika branscher och skapat en kundbaserad verksamhetsmodell som ingen enskild spelare skulle kunna erbjuda.

Konceptet består av tre olika områden: ytor och möbler, byggteknik och servicelösningar.

"Vi hade en radikal idé; låt oss sätta allt som påverkar inomhushygien tillsammans. Vi räknade sedan tillsammans ut vilken väg vi skulle gå. Det har varit en stor upplevelse att vara forskare, involverad i det här projektet, säger Riika Mäkinen, seniorforskare vid Satakunta University of Applied Sciences.

"Sjukhusmiljön behöver forskningsresultat och kommunen är intresserad av att hitta sätt att minska kostnaderna. Lyckligtvis såg vi värdet av att involvera ekonomiskstuderande i projektet, för många saker är också relaterade till att kommersialisera konceptet, fortsatte Mäkinen.

Stödet för kommersialisering har fortsatt inom det befintliga Hygiene into Business - HygLi-projektet.

Tiina Mäkitalo-Keinonen, researcher at the Pori Unit, Turku School of Economics (left) and Riika Mäkinen, senior researcher at Satakunta University of Applied Sciences, talked about HygTech and the HygLi project.

"Utmaningen i innovationen är de befintliga strukturerna, som har utvecklats för att stödja det som redan finns där. Byggnadsprojektets karaktär och den splittrade värdekedjan är allmänt erkända utmaningar vid genomförande av innovationer. Den nya RT-vägledningen visar hygienfrågor i branschen och spelar en nyckelroll i framgången och genomförandet av det som kallas radikal innovation. Guiden är en viktig del för att skapa det ekosystem vi behöver", säger Tiina Mäkitalo-Keinonen, forskare vid Pori-enheten, Åbos Ekonomiska Högskola.

Världens första omfattande hygienriktlinjer

Building Information AB´s "Innomhushygien" är byggnadsinformationsfiler, som publicerats i Finland. Indoor Hygiene, General Criteria Guide publicerades våren 2017. Den innehåller grundläggande information om infektioner, hur de sprids och hur man förhindrar dem.

Indoor Hygien, The Spatial Design Guide ger riktlinjer kring projektspecifik rumslig utformning i enlighet med infektionsstyrningens nivå. Inomhushygien, Rengörings- och underhållsguiden publicerades hösten 2017. Den innehåller instruktioner för underhåll, och rengöring av lokaler.

Den byggda miljön är viktig för att bryta infektionskedjor.

Jaana Matilainen, Building Information Ltd

"Ägaren bör överväga och bestämma målnivån för hygien redan i projektplaneringsfasen. Välplanerade lösningar kan också hjälpa till att göra lokalerna lätta att underhålla och rengöra. Miljön är viktig för att bryta infektionskedjor, säger Jaana Matilainen, affärsverksamhetens informationschef. 

“Well-planned solutions can also help to make premises easy to maintain and clean,” noted Jaana Matilainen, Rakennustieto Oy's business manager.

Byggnadsinformationsstiftelsen överväger redan nästa steg, vilket är möjligheten att skapa hygienklassificeringar.

"För närvarande finns det ingen byggnadsmaterialsklassificering i Finland som kan användas för att hitta en lämplig hygien- och renhetsgrad för lokaler eller specifik användning. Byggnadsinformationsstiftelsen vill nu ta reda på om det finns behov av produkthygienklassificeringar, säger Jaana Matilainen.

Brådskande åtgärder behövs

I europeiska sjukhus får cirka 3,2 miljoner patienter årligen en sjukvårdsrelaterad infektion och 37 000 av dem dör. (ECDC Report 2011 - 2012 ECDC Point Prevalence Survey). Chefssköterskan vid sjukvårdsdistriktet i sydvästra Finland Tiina Kurvinen talade om bekämpning av sjukvårdsrelaterade infektioner i Finland.

"Sjukvårdsrelaterade infektioner är ett allvarligt folkhälsoproblem och behandling av dem är dyrt. Aseptiska arbetssätt och handhygien är viktigt. Bra handhygien och generell hygien på ytor kan inte betonas nog. Det är bra att teknologi och antimikrobiella ytbehandlingar kan hjälpa oss, säger Kurvinen.

I europeiska sjukhus får cirka 3,2 miljoner patienter årligen en sjukvårdsrelaterad infektion och 37 000 av dem dör (ECDC Report 2011 - 2012 ECDC Point Prevalence Survey). Chefssköterskan vid sjukvårdsdistriktet i sydvästra Finland Tiina Kurvinen talade om bekämpning av sjukvårdsrelaterade infektioner i Finland.

"Sjukvårdsrelaterade infektioner är ett allvarligt folkhälsoproblem och behandling av dem är dyrt. Aseptiska arbetssätt och handhygien är viktigt. Bra handhygien och generell hygien på ytor kan inte betonas nog. Det är bra att teknologi och antimikrobiella ytbehandlingar kan hjälpa oss, säger Kurvinen.

Trots att antibiotikaresistens ännu inte är ett stort problem i de nordiska länderna och att användningen av antibiotika är ganska ansvarsfull, ger det inte hela bilden. Situationen i södra Europa blir till exempel mer allvarlig. WHO:s beslut 67.25 kräver att dess medlemsstater vidtar brådskande åtgärder för att bekämpa antimikrobiell resistans. Detta anges t.ex. i den nationella handlingsplanen för antimikrobiell resistans som publicerats av social- och hälsovårdsministeriet.

"Den globala situationen ser ganska dyster ut, om inte nya antimikrobiella ämnen införs. Motståndskraftiga mikrober känner inte igen gränser, och går lätt från land till land och från människor, djur och mat. Så det här är ett globalt problem, säger Jari Jalava, docent, doktorand.

Nya sätt att förebygga infektion och bekämpa spridningen av resistenta bakterier är ständigt eftersökta. Jari Jalava ser på att öka medvetenheten om hur turismen påverkar spridningen av antimikrobiell resistens som en viktig åtgärd.

"Vi kan inte stänga gränserna eller stoppa människor som reser, men det är viktigt att öka medvetenheten avsevärt", säger Jari Jalava.

Även om användningen av antibiotika är rimlig i Norden och den totala användningen minskar, så är resistenta bakteriekloner från andra länder ett nytt hot. "HygTech Alliance lösningar kan bidra till att sakta ner detta fenomen, och dels för att förhindra det, säger Harry Kouri, försäljningschef på Teknos.

Teknos designexperter Katja Viimavirta och Taina Jyrkkärinne presenterar färger för god inomhushygien. 

 

Visste du?

Innovationsnätverket började utveckla visionen om en mer hygienisk inomhusmiljö redan 2009. Som ett led i HygTech-projektet etablerades ett koncept baserat på Living Labs, forskningsresultat som kombinerar de faktorer som påverkar inomhushygienen på olika enheter. 2014 startades projektet Business from Hygien (HygLi).

De involverade parterna i utvecklingen av det omfattande hygienkonceptet är WANDER Nordic Water and Materials Institute och fakulteterna från Energy, Environment and Construction vid Satakunta University of Applied Sciences, Electronics and Communications Engineering department vid Tampere University of Technology (Kankaanpää forskningsenhet), och Turku School of Economics, Pori enheten.

Ett annat initiativ som för närvarande är aktuellt, är nätverksprojektet COST AMICI i EU som möjliggör ett internationellt samarbete.

HygTech Alliance

HygTech Alliance är sex allierade finska företag som utvecklar och introducerar omfattande lösningar och produkter inom inomhushygienhantering.

ABLOY - automatiska dörrar och hygieniska produkter - inklusive dörrknappar, pull-cords och barriärer.

ISKU INTERIOR - Isku Health, världens första sortiment av möbler vilka bidrar till att minska spridningen av infektioner.

KORPINEN - badrumsmöbler och produkter som tar hänsyn till strikta hygienkrav.

ORAS - kontaktfria, hygieniska, lättanvända och säkra kranar som sparar vatten och energi.

LOJER - antimikrobiella sjukhus och vårdmöbler.

TEKNOS - Den aktiva antimikrobiella komponenten i TIMANTTI CLEAN specialakrylatfärg och INFRALIT EP / PE 8235 pulverlack och klarlack är silverfosfatglas baserat på BioCote®-tekniken, vilket gör att lackytan är hygienisk och har visat sig skydda mot många typer av mikrober så som bakterier och mögel.

www.hygtechalliance.com