Arbetar med tung maskinteknik

De massiva arbetsstyckena på Levytyö Särkins verkstad hanteras extra försiktigt. Kundernas höga kvalitetskrav får inte äventyras.

En del av ett vindkraftverk har formats till en cylinder med en tung mangel. Spänningen på svetssömmen avlägsnas genom uppvärmning av stycket i ugn, varefter hela stycket sprutas med TEKNOZINC 80 SE zinkrik epoxiprimer. Efter detta läggs ett skikt toppfärg med TEKNODUR COMBI 3430 polyuretanfärg.

"Det är viktigt att vara noggrann med vindkraftverkens yta. Det får inte finnas märken av något slag på de olika delarna. Att måla dessa delar är väldigt utmanande och man måste vara extremt noggrann vid hanteringen av dem", säger Tommi Saesvuo, arbetsledare på måleriet.

Ett enskikts färgsystem - om möjligt

En-skikts polyuretansystemet, som anges i specifikationen för kunden, togs i bruk för tre år sedan. "De flesta av de produkter vi målar är målade med TEKNODUR COMBI 3430 polyuretanfärg. När vi kan använder vi enskiktsystem, eftersom det förkortar ledtiden säger Saesvuo.

Måleriet stod klart för tio år sedan och idag är 99 procent av produkterna som används där från Teknos. "Vi är bekanta med produkterna och allt fungerar bra, så det har inte funnits någon anledning att byta färgleverantör. Dessutom torkar Teknos produkter snabbare än andra. I bästa fallet är ledtiden för hela processen bara tre timmar, säger Saesvuo. "Om vi ​​behöver speciella nyanser eller förändringar i färgen får vi dem", avslutar han.

Tommi Saesvuo, paint shop supervisor at Levytyö Särkinen (left) with Krister Wessman from Teknos.

"Vanligtvis kör vi in alla produkter som ska målas med samma nyans och gör dem på rad", säger Saesvuo, och visar det elektroniska produktionshanteringssystemet där färgkoder indikerar statusen på målningen och när den är klar.

Produkterna åker i en conveyerlina som hänger i taket. Miljöfaktorer har också beaktats vid alla led i produktionsprocessen.

Ett effektivt färgutsug

De arbetsstycken som är för stora för måleriet blir målade på plats i hangaren. Men det finns emellertid inga tecken på färg som sprutats utanför arbetsstycket. Tack vare effektiv ventilation och ett lika effektivt färgutsug är golvet och väggarna rena från färg.

Thanks to an effective paint extraction wall, the floor and the walls are clear of paint.

Ordet "säkring" får en ny mening när Tommi Saesvuo visar en hög med massiva stålplattor på golvet. "Det här är "säkringar" av stenkrossen. När en sten är för hård och krossen inte kan krossa den, böjs plattan och maskinerna stängs av. Man tar då bort blockeringen och byter "säkring", förklarar Tommi.

Utökar produktionsanläggningarna

Levytyö Särkins framtid ser ljus ut. Det finns tillräckligt med arbete och det planeras ett par nya stora projekt nästa vår.

"Just nu utökar vi vårt produktionsutrymme till 10 000 kvadratmeter. De nya anläggningarna kommer att tas i bruk före årets slut", säger Samuli Särkinen, VD för Levytyö Särkinen.

De nya anläggningarna har en lyftkapacitet på 60 ton och en hisshöjd på över 10 meter. Ugnen på den nya anläggningen möjliggör även värmebehandling av mycket stora arbetsstycken.

Levytyö Särkinen Oy

  • Etablerat 1974  
  • Tillhandahåller tung maskinindustri med svetsade maskindelar och tillbehör
  • Kunderna inkluderar tillverkare av transmissionsmaskiner, stenkrossare samt andra företag inom tung metallverkstadsindustri
  • Stålkornblästring och skottblästring

För mer information: www.levytyosarkinen.fi

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS