Hygiejnisk byggeri skaber interesse

Seminaret Hygiejne indendørs , som fandt sted på Gallus teknologi- og uddannelsescentret, åbnede for nye perspektiver på fremtiden med hensyn til mere hygiejnisk byggeri. Der skal sættes ind omgående for at bekæmpe infektioner i sundhedsplejen og mikrober, der er resistente over for antibiotika.

Forestil dig, at din investering i byggeri eller renovering kunne tjenes ind på nogle få måneder. Utopi? Måske ikke, hvis du tror på den vision, som konsortiet af seks førende finske virksomheder, HygTech Alliance, har udarbejdet. Det handler om at bruge rumligt design og byggeteknologi til at bekæmpe udbredelsen af infektion via kontaktoverflader. Og de er bestemt ikke ene om at tænke sådan. 

Seminarlokalet i Teknos' nye teknologi- og uddannelsescenter var næsten fyldt den 1. november med folk med interesse i hygiejnisk byggeri samt forskere og eksperter på området. 

Hygiejnekonceptet understøtter den overordnede behandling

HygTech-projektet har bragt tværfaglige forskere og virksomheder i forskellige brancher sammen og skabt en kundeorienteret operationsmodel, som en enkelt spiller ikke ville være i stand til at levere. Konceptet består af tre forskellige områder: overflader og møbler, byggeteknologi og serviceløsninger.

"Vi havde en grundlæggende idé om at samle alt det, der har med indendørs hygiejne at gøre. Derefter fandt vi sammen ud af, hvordan vi skulle komme videre herfra. Det har været en fantastisk oplevelse at deltage som forsker i dette projekt", siger Riika Mäkinen, seniorforsker på Satakunta University of Applied Sciences.

"Hospitalsmiljøet har behov for forskningsresultater, og myndighederne er interesserede i at finde måder at reducere omkostninger på. Heldigvis indså vi fordelen ved at inddrage handelshøjskolen i projektet, fordi en del ting også er relateret til det at udnytte konceptet erhvervsmæssigt", fortsatte Mäkinen. 

Støtten til udnyttelsen af konceptet erhvervsmæssigt er fortsat i det eksisterende projekt Hygiejne i erhvervslivet – HygLi.

Tiina Mäkitalo-Keinonen, forsker i Pori-afdelingen på handelshøjskolen i Turku (venstre), og Riika Mäkinen, seniorforsker ved Satakunta University of Applied Sciences, talte om HygTech og HygLi-projektet.

"Udfordringen i forbindelse med innovation er de eksisterende konstruktioner, som er bygget med det formål at støtte det, der allerede findes. Byggeriets projektbaserede natur og den fragmenterede værdikæde anses generelt for at være udfordrende, når det handler om at indføre innovative løsninger. Den nye RT-vejledning synliggør hygiejneproblemer i industrien og spiller en afgørende rolle for successen og implementeringen af såkaldt radikal innovation. Vejledning er en vigtig del af oprettelsen af det økosystem, vi behøver", siger Tiina Mäkitalo-Keinonen, forsker i Pori-afdelingen på handelshøjskolen i Turku.

Verdens første omfattende retningslinjer for hygiejne

Information fra Building Information Ltd oplyser om "Indendørs hygiejne" i byggeriet, og er udgivet i Finland. Det er en grundig gennemgang af styring af indendørs hygiejne og sandsynligvis den første af sin art i verden.

Indoor Hygiene, the General Criteria Guide (Indendørs hygiejne, vejledning i generelle kriterier) blev udgivet i foråret 2017. Den indeholder grundlæggende oplysninger om infektioner, hvordan de spredes, og hvordan man kan forhindre dem. Indoor Hygiene, The Spatial Design Guide (Indendørs hygiejne, vejledning i rumligt design) indeholder retningslinjer for projektspecifikt rumligt design i når det drejer sig om niveauet for infektionskontrol. Indoor Hygiene, The Cleaning and Maintenance Guide (Indendørs hygiejne, vejledning i rengøring og vedligeholdelse) blev udgivet i efteråret 2017. Den indeholder instruktioner vedrørende vedligeholdelse og rengøring af lokaler.

Det skabte miljø er vigtigt for at bryde infektionskæden.

Jaana Matilainen, Building Information Ltd

"Ejeren bør overveje og sætte mål for hygiejneniveauet allerede i projektplanlægningsfasen. Omhyggeligt planlagte løsninger kan også medvirke til at gøre det nemt at vedligeholde og rengøre bygninger. Det er vigtigt at skabe et miljø, der bryder infektionskæden", siger Jaana Matilainen, Building Information Ltd's forretningsfører. 

"Omhyggeligt planlagte løsninger kan også medvirke til at lette vedligeholdelse og rengøring", bemærkede Jaana Matilainen, Rakennustieto Oy's forretningsfører.

Building Information Foundation overvejer allerede det næste skridt, som vedrører muligheden for at oprette hygiejneklassifikationer.

"I øjeblikket er der ingen klassifikation af byggematerialer i Finland. En sådan kan bruges til at finde en passende metode til vurdering af hygiejne og renlighed eller den specifikke anvendelse. "Building Information Foundation vil nu undersøge, om der er behov for klassifikationer for produkthygiejne", sagde Jaana Matilainen.

Hurtig handling påkrævet

Det anslås, at cirka 3,2 millioner patienter på europæiske hospitaler årligt får en sundhedsplejerelateret infektion, og 37.000 af dem dør. (ECDC Report 2011 - 2012 ECDC Point Prevalence Survey). Ledende sygeplejerske i Finlands sydvestlige hospitalsdistrikt, Tiina Kurvinen, talte om bekæmpelsen af sundhedsplejerelaterede infektioner i Finland. 

"Sundhedsplejerelaterede infektioner er et alvorligt problem i den offentlige sundhedssektor, og det er dyrt at behandle dem. Sterile arbejdsmetoder og håndhygiejne er afgørende. Vigtigheden af god håndhygiejne og almindelig rengøring af overflader kan ikke understreges ofte nok. Det er godt, at vi får hjælp af teknologi og antimikrobielle overfladebehandlinger", siger Kurvinen.

Selvom antibiotika-resistens endnu ikke udgør et stort problem i de nordiske lande, og der er strenge regler for brug af antibiotika, giver det ikke det fulde billede. Situationen i Sydeuropa er for eksempel ved at blive mere alvorlig. WHO's generalforsamlingsbeslutning 67.25 kræver, at medlemslandende omgående træffer foranstaltninger med det formål at bekæmpe antimikrobiel resistens. Dette fremgår f.eks. af National Action Plan on Antimicrobial Resistance (national handlingsplan for antimikrobiel resistens), som er udgivet af det finske social- og sundhedsministerium.

"Det ser ret uhyggeligt ud på globalt plan, medmindre der indføres nye antimikrobielle midler. Resistente mikrober kender ikke til grænser men overføres nemt mellem lande af mennesker, dyr og fødevarer. Det er altså et globalt problem", sagde Jari Jalava, lektor, PdD.

Der arbejdes konstant på at udvikle nye metoder til at forhindre infektion og bekæmpe spredningen af resistente bakterier. Ifølge Jari Jalava er det vigtigt at øge opmærksomheden på, hvordan turisme påvirker spredningen af antimikrobiel resistens.

"Vi kan ikke lukke grænserne eller forhindre folk i at rejse, men det er vigtigt at øge opmærksomheden betydeligt", sagde Jari Jalava.

Selvom antibiotika anvendes fornuftigt i de nordiske lande, og det samlede forbrug er faldende, udgør meget resistente bakterielle kloner fra andre lande en ny trussel. "HygTech Alliances løsninger kan medvirke til at forsinke dette fænomen og delvist forhindre det", sagde Harry Kouri, salgschef hos Teknos.

Teknos' designeksperter Katja Viimavirta og Taina Jyrkkärinne præsenterede maling og overfladebehandling, som er udviklet til styring af indendørs hygiejne.

 

Did you know?

Innovationsnetværket begyndte at udvikle visionen om et mere hygiejnisk indendørsmiljø allerede i 2009. Som led i HygTech-projektet blev der etableret et koncept baseret på Living Lab-forskningsresultater, der kombinerer faktorer, som påvirker indendørs hygiejne i en enhed. I 2014 blev projektet Business from Hygiene (HygLi) påbegyndt.

De parter, der er involveret i udviklingen af det omfattende hygiejnebegreb, er WANDER Nordiske Vand- og Materialeinstitut og Fakulteterne for Energi og Miljø og Byggeri af Satakunta Universitetet for Anvendt Videnskab, Elektronik- og Kommunikationsteknisk afdeling ved Tammerfors Teknologiske Universitet (Kankaanpää forskningsenhed), og Åbo Universitetsøkonomi, Pori-afdelingen.

Et andet initiativ, der i øjeblikket kører, er COST AMICI-netværksprojektet fra EU, der muliggør internationalt samarbejde.

HygTech Alliance

HygTech Alliance er en sammenslutning af seks finske virksomheder, der udvikler og lancerer omfattende indendørs løsninger og produkter til hygiejnestyring.

ABLOY – automatiske døre og hygiejniske Active-produkter, herunder dørhåndtag, træksnore og barrierer.

ISKU INTERIOR – Isku Health, verdens første møbelserie designet til at mindske smittespredning.

KORPINEN – badeværelsesmøbler og -produkter med fokus på høje hygiejnekrav.

ORAS – kontaktfrie, hygiejniske, brugervenlige og sikre haner, der sparer vand og energi.

LOJER – antimikrobielle møbler til brug på hospitaler og inden for sundhedsplejen.

TEKNOS – Den aktive antimikrobielle komponent i TIMANTTI CLEAN-specialacrylatmaling og INFRALIT EP/PE 8235-pulvermaling samt klarlak er sølvfosfatglas baseret på BioCote®-teknologi, der gør den malede overflade hygiejnisk og har vist sig at beskytte mod mange typer mikrober, f.eks. bakterier og skimmelsvamp.

www.hygtechalliance.com