Teknos och Brightplus samarbetar för att utveckla biobaserade och biologiskt nedbrytbara lösningar för livsmedelsförpackningar

Färg- och ytbehandlingstillverkaren Teknos utvecklar en ny, biobaserad barriärytbehandling för livsmedelsförpackningar tillsammans med företaget Brightplus. Syftet med samarbetet är att utveckla biobaserade och biologiskt nedbrytbara lösningar för mer miljövänliga livsmedelsförpackningar.

Papper och kartong som används i livsmedelsförpackningar eller servering är traditionellt belagda med en tunn plastfilm som kan göra återvinningen av sådan förpackning problematisk och så småningom öka mängden avfall. Den nya barriärytbehandlingen som utvecklats av Teknos och Brightplus är biobaserad och biologiskt nedbrytbar och kan användas för att ersätta den traditionella fossilbaserade plastfilmen.

“Genom att ersätta den traditionella plastfilmen med denna nya biobaserade barriärytbehandlingen kan vi öka miljövänligheten för livsmedelsförpackningar. Lösningen kan också möjliggöra en bredare användning av fiberbaserat material i livsmedelsförpackningar”, förklarar Tuomas Aspiala, Group Commercial Manager på Teknos.

Samarbetet mellan Teknos och Brightplus inleder nu den andra fasen av denna pilotlösning, i första fasen utvecklades det biobaserade materialet.

“I den andra fasen siktar Teknos på att tillsammans med våra partners utveckla ett kommersiellt resultat som kan produceras i industriell skala”, berättar Aspiala för oss.

”Vi har genomfört forskning och utveckling med Teknos i ett år nu och tar gärna nästa steg i vårt samarbete. I nästa fas syftar vi till att öka materialets kemiska funktionalitet och ta ett stort steg framåt i uppskalning av och pilotprojekt för det utvecklade materialet. Detta år kommer att säkerställa dess kommersiella tillgänglighet för produktion i industriell skala”, kommenterar Jarkko Leivo, Technology Director, Brightplus.

Teknos och Brightplus är båda starkt engagerade i hållbarhet och innovation.

“Vi delar gemensamma värderingar; vi vill båda vara med och utveckla hållbara lösningar som bidrar till den cirkulära ekonomin. Vårt samarbete har hittills varit smidigt och ömsesidigt”, förklarar Aspiala.

I linje med sitt hållbarhetsprogram utvecklar Teknos lösningar som bidrar till att lösa miljö- och andra samhällsutmaningar. Att tillämpa deras kunskap från ytbehandlingsindustrin till förpackningslösningar är nytt för branschen.

“Våra styrkor ligger inom erfarenheten från olika råvaror, underlag och ytbehandlingsmetoder. Det är helt naturligt att vi tillämpar denna breda kunskap för att skapa lösningar för olika branscher”, säger Aspiala.

Att utveckla lösningar för förpacknings- och matserveringsindustrin är en del av Teknos innovationsmål. Innovation är kärnan i Teknos tillväxtstrategi för perioden 2019–2025. Teknos mål är att vara den mest innovativa partnern inom färg- och ytbehandlingsbraschen år 2025.

 

Mer information:

Tuomas Aspiala
Group Commercial Manager
Teknos Group Oy
+358 40 086 9329
tuomas.aspiala@teknos.com

Jarkko Leivo
Technology Director
Brightplus Oy
+358 50 322 6455
jarkko.leivo@brightplus.com

 

Brightplus Oy

Brightplus är ett banbrytande finskt företag inom biobaserade material. Vi skapar återanvändbara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara lösningar med vår visionära kemi. Vårt mångsidiga utbud sträcker sig från beläggnings- och barriärlösningar till plastersättningsmaterial. Brightplus stöder ledande globala tillverkare och stora varumärken i t.ex. förpackningar, konsumtionsvaror och jordbruk för att uppnå sina hållbarhetsmål. Vårt multikompetenta team arbetar nära kunder för att skapa innovationer som uppfyller deras befintliga bearbetningsmetoder och krav. Våra lösningar minskar cirkulärgapet och uppfyller EU: s mål Green Deal 2030. Mer information: www.brightplus.com

 

Lär känna Brightplus

Läs mer om biobranschföretaget Brightplus:

Brightplus