TEKNOS tänker på boxen – färgtillverkaren gör ytbehandlingar för förpackningar

Kunnande inom en bransch kan utnyttjas till lösningar i en helt annan. Teknos, som är en välrenommerad färgtillverkare, utvecklar nu även ytbehandlingar för förpackningsindustrin.

Teknos har en lång historia som färgtillverkare. Det familjeägda finska företaget började tillverka färg redan 1948. Verksamheten, som till en början drevs i ett gammalt hönshus, har sedan dess växt i stora språng. I dag bedriver Teknos verksamhet i fler än 20 länder och har ett återförsäljningsnät som sträcker sig världen över.

Produktutveckling spelar en stor roll

Under åren har företaget byggt upp ett stort kunnande inom färgtillverkning, ytbeläggning på olika material och närbesläktade områden, till exempel korrosionsskydd. Teknos investerar kraftigt i produktutveckling. Ungefär 200 av dess 1 800 anställda, det vill säga mer än tio procent, arbetar med produktutveckling. 

”Ytbeläggning används för att skydda en produkt och förlänga dess livslängd. Vi har många funktionella ytbeläggningar som ger beständighet mot till exempel värme, UV eller korrosion”, säger Tuomas Aspiala, Sales Manager, Novelty coatings.

Nu planerar företaget att börja erbjuda produkter utanför sitt traditionella verksamhetsområde.
”Det är naturligt att utnyttja vårt kunnande om ytbehandling inom fler områden än traditionell målning. Nu kommer vi även att erbjuda förpackningsindustrin vår expertis inom material”, säger kemisten Marja Juvonen, som ansvarar för produktutvecklingen av förpackningslösningar.

Tuomas och Marja utvecklar Teknos ytbeläggningar för förpackningar

Marja Juvonen och Tuomas Aspiala i Teknos Novelty coatings innovationsgrupp.

”Vi har många decenniers erfarenhet av ytbehandling på trä. Det ligger nära till hands att använda vårt kunnande i förpackningstillämpningar, till exempel ytbehandling av fiberbaserade förpackningar. Färg skyddar ju den belagda ytan och fungerar precis som en fuktspärr i en förpackningslösning. Vi har mycket kunskap om fiberbaserade produkter som den traditionella förpackningsindustrin saknar, till exempel i fråga om mångfalden av tillgängliga råmaterial och hur funktionella ytbeläggningar byggs upp. Vad gäller kemin är trä ganska likt cellulosafibrer”, säger Marja Juvonen.

I innovationsgruppen för produktutveckling finns erfarna kemister

”Vår produktutveckling är väldigt smidig. Det är fascinerande att vi kan producera också små testsatser i industriell skala i fabriken.”

Ett av företagets pågående projekt är att utveckla en ytbeläggning som förändrar fiberbaserade transportförpackningars friktionsegenskaper. Bland andra lösningar som utvecklas finns kombinerade fett- och fuktspärrar samt brandhämmande egenskaper.

”Vi tror att våra produkter har stor potential i pappers- och kartongindustrin. Med vår specialkompetens kan vi kombinera flera funktionella egenskaper i enlagerslösningar och förändra deras reologiska egenskaper så att de passar olika beläggningsmetoder, inklusive flexografi. Vi utvecklar produkter i samarbete med våra kunder. Ytbeläggningsprodukter för förpackningar kommer inte att bli standardprodukter, utan kommer att skräddarsys till varje kunds behov”, säger Marja Juvonen.

Hittills har Teknos utvecklat produkter för transport- och byggindustrin, men företaget utesluter inte ytbeläggningslösningar för livsmedelsförpackningar i framtiden. Företaget har dock än så länge liten erfarenhet av material som lämpar sig för kontakt med livsmedel. ”Där återstår mycket arbete”, säger Tuomas Aspiala.

Tuomas och Marja på Teknos i Rajamäki utvecklar ytbeläggningar för förpackningar

Fabriken i Rajamäki har ett nytt utbildningscenter där kunderna kan lära sig mer om Teknos produkter.

Text och bild av Johanna Nikunen
Ursprungligen publicerat i tidskriften Pakkaus-lehti 3/2018

”Det är naturligt att utnyttja vårt kunnande om ytbehandling inom fler områden än traditionell målning.

Marja Juvonen, Group Innovation Chemist

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS