BPD-direktiv

Biocidproduktsförordningen (BPR) ersätter Biocidproduktsdirektivet (BPD)

Den europeiska förordningen kring biocidprodukter (EU-förordning 528/2012) trädde i kraft den 1 september 2013 och ersatte det tidigare direktivet om biocidprodukter. Många av kraven är desamma, och de Teknos-produkter som innehåller biocider och som godkänts i enlighet med BP-direktivet, behåller sin giltighet.

Genomförandet av biocidlagstiftningen har pågått länge och Teknos arbetar kontinuerligt med att angripa de senaste reglerna för artikel 95 - leverantörer av aktiva substanser, produktgodkännande, behandlade varor och märkningskrav. Produkter som behandlats med en biocidprodukt enligt förordningen (t.ex. ett träskyddsmedel), betecknas som "behandlade varor". De får endast behandlas med en godkänd biocidprodukt och måste märkas på ett lämpligt sätt när tillverkaren efterfrågar en biocidegenskap för den behandlade varan. Produkten kan märkas antingen genom en etikett på självaste produkten eller genom en hänvisning i produktdokumentationen.

Märkningsskyldigheten gäller för alla artiklar (fönster, dörrar, fasader, trädgårdsmöbler, etc.) som behandlats med ett godkänt träskyddsmedel från Teknos; TEKNOL AQUA 1412-01, TEKNOL S 6005-00, TEKNOL AQUA 1410, AQUA PRIMER 2907-02 or AQUA PRIMER 2907-42. För att förenkla uppgiften att märka produkter för Teknos kunder har Teknos lagt till ett faktablad till det tekniska databladet för de namngivna produkterna. Faktabladet innehåller all information som krävs för att märka upp enligt biociddirektivets förordning. Ytterligare information om förordningen kan vanligtvis hittas på olika branschorganisationer.