BIORA inomhusfärger tilldelas allergimärkning

Teknos BIORA-inomhusfärger har certifierats av Finska Allergi- och astmaförbundet. Färgerna har även märkts med den nordiska miljömärkningen Svanen.

Samtliga färger i Teknos BIORA-serien är allergimärkta. Märkningen innebär att utsläppen från färgen har minimerats och att den inte innehåller några irriterande ämnen eller höga koncentrationer av ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion.

BIORA BALANCE inomhusfärg, är den första helmatta färgen att tilldelas denna märkning.