TEKNODUR 3572-09

Polyuretan maling

  • 2-komponent
  • Grunding

TEKNODUR 3572-09 er en 2-komponent polyuretan maling, hvor den brugte hærder er en alifatisk polyisocyanat harpiks.

Som primer på kompositoverflader hvor TEKNODUR 3572-02 anvendes som topcoat.

Som primer på kompositoverflader hvor TEKNODUR 3572-02 anvendes som topcoat. Malingsoverfladen har gode mekaniske egenskaber samt god vejrbestandighed. Da malingen er hurtigtørrende giver den en høj produktivitet på malelinien. Malingen er kun egnet til brug i 2-komponent anlæg.

Forbehandling

Overfladerne rengøres for urenheder som kan være skadelige for forbehandling og påføring. Overflader, som udsættes for vejrliget, gøres ru med sandsvirpning (AISaS) eller slibning. GAMLE MALEDE OVERFLADER VELEGNET TIL OVERLAKERING: Urenheder som kan være skadelige for påføring af malingen (f.eks. fedt og salte) fjernes. Overfladerne skal være tørre og rene. Gamle, malede overflader, som har overskredet den maksimale overmalbarhed, skal gøres ru. Forbehandling af beskadigede dele udføres i henhold til kravene for overflade- og vedligeholdelsesmaling. Vælg sted og tidspunkt for behandlingen under hensyntagen til, at den forbehandlede overflade ikke bliver snavset eller fugtig inden den efterfølgende behandling. Øvrige instruktioner vedrørende overfladens forbehandling findes i standarderne EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør, og den relative luftfugtighed under 80 %. Under påføring og tørring skal luftens og overfladens temperatur være over +5 °C, og produktets temperatur være over +15 °C under blanding og påføring. Derudover skal temperaturen på overfladen, der skal behandles, og produktet være mindst +3 °C over luftens dugpunkt.

Opbevaring

Hærderen reagerer med luftfugtighed. Opbevares køligt i tætsluttende emballage. Lagerstabiliteten er begrænset. En åbnet hærder bør anvendes inden for to uger.

Påføringsmetode

Egnet airless dysestr. 0,013 - 0,017".
Total tørstofmasse ca. 1400 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 220 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) Ca. 225 g/l
Pot-life 15 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2,5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Glans Blank
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Tørretid - støvtør 40 minutter (ISO 1517:1973)
Tørretid - håndteringstør 50 minutter (DIN 53150:1995)
Fortynder Standardfortynder: TEKNOSOLV 1129-11, TEKNOSOLV 7140-00 eller TEKNOSOLV 9526-00.
Rengøring TEKNOSOLV 6220-00
Nuancer Efter aftale.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. Hærderen og den færdige blanding indeholder isocyanater. I dårligt ventilerede rum og specielt ved sprøjtepåføring anbefales anvendelse af friskluftmaske. Ved kort eller midlertidigt arbejde kan en maske med A2-P2 filter anvendes. I dette tilfælde skal øjne og ansigt beskyttes.