TEKNODUR 3572-09

  • 2K, 2-component
  • Grondverf

Voorbereiding van het oppervlak

Oppervlakken die blootgesteld zijn aan verwering worden ook opgeruwd door middel van veegstralen (AlSaS) of schuren. OUDE GEVERFDE OPPERVLAKKEN GESCHIKT MAKEN VOOR OVERCOATING: Alle onzuiverheden die schadelijk kunnen zijn voor het aanbrengen van verf (bijv. vet en zouten) worden verwijderd. De oppervlakken moeten droog en schoon zijn. Oude, geverfde oppervlakken die maximale overschildertijd hebben overschreden, moeten ook worden opgeruwd. Beschadigde onderdelen worden voorbereid in overeenstemming met de eisen van de ondergrond en de onderhoudscoating. Plaats en tijdstip van de voorbereiding moeten zo worden gekozen dat het voorbereide oppervlak voor de volgende behandeling niet vuil of vochtig wordt. Aanvullende instructieve informatie voor de voorbereiding van het oppervlak vindt u in de normen EN ISO 12944-4 en ISO 8501-2.

Applicatie

Onvoldoende roeren of verkeerde mengverhouding resulteert in onvolmaakte uitharding en verminderde laageigenschappen.

Applicatie voorwaarden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80 %. Tijdens het aanbrengen en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht en het oppervlak minimal hoger zijn dan +5 °C en de temperatuur van de oppervlak hoger dan +15 °C tidjens het mengen en aanbrengen. Daarnaast moet de temperatuur van het te behandelen oppervlak en de verf minimaal +3 °C boven het dauwpunt van de omgevingslucht zijn.

Opslagruimte

Op een koele plaats en in goed gesloten containers bewaren. De opslagstabiliteit is beperkt.

Geschikte nozzel voor airless spuiten 0,013 - 0,017".
Totale massa van vaste stoffen circa 1400 g/l
Vluchtige organische stoffen (VOS) circa 220 g/l
Verwerkingstijd 15 min. (+23 °C)
Mengverhouding 2,5:1 in volume (comp. A : comp. B)
Verharder Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Glans Glanzend
Praktisch rendement De waarden zijn afhankelijk van de aanbrengtechniek, de gesteldheid van het oppervlak, overspray, enz.
Reinigen TEKNOSOLV 6220-00
Kleuren Op afspraak.
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS). De verharder van het product en het kant-en-klare mengsel bevatten isocyanaten. In slecht geventileerde ruimtes en vooral bij spuitapplicatie adviseren wij het gebruik van een luchtfiltratiemasker. Bij korte of tijdelijke werkzaamheden kan een masker met gecombineerde filter A2-P2 gebruikt worden. In dit geval moeten ogen en gezicht worden beschermd.