TEKNODUR 3572-09

Priprema površine

Površine, koje su izložene vremenskim utjecajima, treba brusiti ili pjeskariti (AlSaS). STARE OBOJENE POVRŠINE POGODNE ZA PONOVNO NANOŠENJE: Uklonite nečistoće koje mogu biti štetne za novo nanošenje boje (npr. masnoće i soli.). Površina mora biti suha i čista. Površine stare boje, koja premašuje maksimalno propisano vrijeme za dodatnu aplikaciju, treba brusiti. Oštećeni dijelovi trebaju biti pripremljeni prema zahtjevima za podlogu i održavanje premaza. Mjesto i vrijeme pripreme treba pažljivo izabrati, da površina ne zaprlja ili navlaži prije daljnje obrade. Dodatne korisne informacije za pripremu površine mogu se naći u normi EN ISO 12944-4 i ISO 8501-2.

Nanošenje

Neadekvatno miješanje ili pogrešan omjer miješanja rezultira nesavršenostima u stvrdnjavanju i oštećenim svojstvima filma.

Uvjeti kod nanošenja

Temperatura površine i boje mora biti isto tako najmanje 3°C viša od točke rosišta u okolini.

Skladištenje

Čuvati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim posudama.

Prikladna veličina mlaznice bezračnog raspršivača 0,013 - 0,017".
Ukupna masa suhe tvari oko 1400 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 220 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 15 min. (+23 °C)
Omjer miješanja 2,5:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Sjaj Sjaj
Praktična potrošnja Vrijednosti ovise o vrsti primjene, uvjetima na površini, gubitaka, itd.
Čišćenje TEKNOSOLV 6220-00
Boje
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda. Kontakt i mješavina sadrže izocijanate. U slabo prozračenim prostorima i osobito jer se aplikacija vrši prskanjem treba upotrijebiti respirator sa vanjskim izvorom zraka. Za kratkotrajni ili povremeni rad može se koristiti i maska s kombiniranim filtrom A2-P2 uz dopunsku zaštitu oči i lica.