TEKNODUR 3572-09

  • 2-komponentna
  • Premaz

Priprava površine

S površin odstranite vso umazanijo in nesnago, ki bi lahko škodovala pripravi in barvanju površin. Površine, ki so izpostavljene vremenskim vplivom, očistite tudi s peskanjem (AlSaS) ali brušenjem. STARE BARVANE POVRŠINE, PRIMERNE ZA OBNOVO: Odstranijo se vse nečistoče, ki bi lahko škodile nanašanju barve (npr. maščobe in soli). Površine morajo biti suhe in čiste. Stare, barvane površine, ki so presegle najdaljši čas premaza, je treba ponovno obrusiti pred premazovanjem. Poškodovani deli se pripravijo v skladu z zahtevami podlage in premaza. Kraj in čas priprave je treba izbrati tako, da se pripravljena površina pred nadaljnjo obdelavo ne umaže ali navlaži. Dodatne informacije za pripravo površine najdete v standardih EN ISO 12944-4 in ISO 8501-2.

Nanos

Neustrezno mešanje ali nepravilno razmerje mešanja povzroči nepopolno strjevanje in poslabšanje lastnosti filma.

Pogoji nanašanja

Obdelovana površina mora biti suha, relativna vlažnost zraka pa pod 80%. Poleg tega mora biti temperatura površine, ki jo je treba barvati, in barva vsaj 3 ° C nad rosiščem zunanjega zraka.

Shranjevanje

Shranjujte v hladnem in suhem prostoru in v tesno zaprti pločevinki. Odprto trdilo uporabite v dveh tednih.

Metode nanašanja

Priporočena velikost airless šobe 0,013 - 0,017".
Skupna trdna masa cca. 1400 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 220 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Razmerje mešanja 2,5:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Sijaj Sijaj
Praktična poraba Vrednosti so odvisne od tehnike nanašanja, površine, pogojev, prekomernega nanašanja itd.
Čistilo TEKNOSOLV 6220-00
Barve
Varnostna priporočila Glej varnostni list. Trdilec barve in pripravljena barvna zmes vsebujeta izocianate. V slabo prezračevanih prostorih in še posebej pri pršilnem nanašanju priporočamo uporabo zaščitne maske. Pri kratkem ali začasnem delu lahko uporabimo masko s kombiniranim filtrom A2-P2. V tem primeru je treba zaščititi oči in obraz.