TEKNODUR 3572-09

  • Grunts

Surface preparation

Virsmas, kas pakļautas laikapstākļu iedarbībai, tiek padarītas raupjas, izmantojot apstrādi ar vienmērīgu strūklu (AlSaS) vai smilšpapīru. Sagatavošanas laiks un vieta jāizvēlas tā, lai sagatavotā virsma pirms secīgās apstrādes nekļūtu netīra vai mitra. Papildu norādošo informāciju par virsmas sagatavošanu var atrast standartos EN ISO 12944-4 un ISO 8501-2.

Application

Neatbilstoša samaisīšana vai nepareiza maisījuma attiecība ir nepilnīgas sacietēšanas un pasliktinātu pārklājuma īpašību cēlonis.

Application conditions

Turklāt krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt par vismaz 3°C augstākai par apkārtējā gaisa rasas punktu.

Storage

Cietinātājs reaģē ar gaisa mitrumu. Atvērts cietinātājs jāizlieto divu nedēļu laikā.

Application methods

0,013 - 0,017".
Total mass of solids abt. 1400 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 220 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2,5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Gloss Spīdīga
Practical spreading rate Vērtības ir atkarīgas no uzklāšanas metodes, virsmas apstākļiem u. tml.
Clean up TEKNOSOLV 6220-00
Colours Pēc vienošanās.
Safety markings Skatīt drošības datu lapu. Krāsas cietinātājs un gatavais krāsas maisījums satur izocianātus. Vāji ventilētās vietās un īpaši tad, ja krāsu klājat izsmidzinot, iesakām lietot svaiga gaisa masku. Īslaicīgā vai pagaidu darbā var lietot masku ar kombinēto filtru A2-P2.