TEKNODUR 3572-09

  • Gruntas

Paviršiaus paruošimas

Pašalinkite nuo paviršių visus teršalus, kurie gali pakenkti paviršiaus paruošimui ir dengimui. Paviršiai, kurie yra veikiami atmosferos, taip pat pašiurkštinami su valymo priemonėmis (AISaS) arba smėliu. SENIAI DAŽYTI PAVIRŠIAI, ANT KURIŲ GALIMA DENGTI: Reikia pašalinti visus nešvarumus, kurie gali pakenkti dažymo procesui (pvz., riebalus ir druskas). Paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Seniai nudažyti paviršiai, kurių maksimalus sekančio sluoksnio padengimo intervalas baigėsi, taip pat turi būti sušiurkštinami. Pažeistos dangų vietos ruošiamos pagal dangos ir priežiūros / remonto reikalavimus. Preparato naudojimo vieta ir laikas turi būti parinkti taip, kad paruoštas paviršius neišsiteptų ar nesudrėktų prieš vėlesnį apdorojimą. Papildomą paviršiaus paruošimo informaciją galima rasti standartuose EN ISO 12944-4 ir ISO 8501-2.

Paviršiai

Nepakankamai sumaišius arba dėl neteisingo maišymo santykio gaunami prasti rezultatai ir blogos plėvelių savybės.

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turi būti bent jau didesnė nei +5 °C, o išmaišant ir purškiant dažų temperatūra turi būti didesnė nei +15 °C. Be to, dažomo paviršiaus temperatūra ir dažai turi būti ne mažiau kaip 3 °C aukštesnė už rasos tašką aplinkos ore.

Laikymas

Kietiklis reaguoja su oro drėgme. Laikykite vėsioje vietoje sandariai uždarytoje taroje. Sunaudokite atidarytą kietiklio indą per dvi savaites.

Padengimo būdai

Tinkamas beorio purkštuvo antgalio dydis 0,013 - 0,017".
Total mass of solids abt. 1400 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 220 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2,5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00
Gloss Blizgumas
Practical spreading rate Vertės priklauso nuo tepimo technologijos, paviršius sąlygų, užpurškimo ir t.t.
Clean up TEKNOSOLV 6220-00
Colours
Safety markings Žr. saugos duomenų lapas. Dažų kietiklis ir paruoštas dažų mišinys sudėtyje turi izocianatų. Prastai vėdinamose vietose ir ypač naudojant purškimą rekomenduojame dėvėti kvėpavimo takų kaukę. Dirbant trumpai ar laikinai, gali būti naudojama kaukė su kombinuotu filtru A2-P2. Šiuo atveju reikia apsaugoti akis ir veidą.