TEKNOL AQUA 1411-01

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń.

Warunki podczas nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Ponieważ środek ulega odparowaniu, zawartość suchej masy musi być okresowo regulowana dodatkiem wody. Uzupełnianie to powinno odbywać się na podstawie pomiaru suchej masy płynu w systemie. Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia: +18 °C - + 22 °C. Optymalna wilgotność względna powietrza: około 50%.

Konserwacja

Przechowywanie

Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) nr 528/2012),EN 113,EN 152