TEKNOL AQUA 1411-01

Підготовка поверхні

Умови нанесення

Ретельно перемішайте перед використанням.

Ремонт

Зберігання

Леткі органічні сполуки (ЛОС) Див. «Паспорт безпеки».
Розчинник
Очищення Вода.
Упаковка
Маркування безпеки Див. «Паспорт безпеки».
Дозволи та сертифікати Біоцидна Директива 98/83 / ЄС,,