TEKNOL AQUA 1411-01

Pinna eeltöötlus

Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest.

Pealekandmistingimused

Segada hoolikalt. Aurustumise tõttu võib vedelikule lisada regulaarselt vett. See põhineb süsteemis mõõdetud kuivaine kogusele vedelikus. Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: 18–22 °C. Sobiv suhteline õhuniiskus: Ca 50%.

Hooldus

Ladustamine

Ei tohi jääda otsese päikesevalguse kätte. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt. ohutuskaarti.
Lahusti Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Pakendid Saadaval standardpakendites.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid Biotsiidimäärus (BPR-määrus, määrus (EL) 528/2012),EN 113,EN 152