TEKNOL AQUA 1411-01

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia.

Käsittelyolosuhteet

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Nesteen kiintoainepitoisuutta on säädettävä lisäämällä vettä haihtumisen vuoksi. Veden lisäämisen tulee perustua kiintoaineen mittaamiseen nesteestä. Suositeltavin tuotteen ja ympäröivän ilman lämpötila: +18 °C – +22 °C. Suositeltavin suhteellinen ilmankosteus: noin 50 %.

Pinnan hoito

Varastointi

Suojaa suoralta auringonvalolta. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Katso käyttöturvallisuustiedote.
Ohenne Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Välineiden pesu Vesi.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Biosidivalmisteista annettu asetus (asetus (EU) N:o 528/2012),EN 113,EN 152