TEKNOL AQUA 1411-01

Houtconserveringsmiddel voor flowcoaten / dompelen

TEKNOL AQUA 1411-01 is een watergedragen industrieel houtconserveringsmiddel voor nieuw onbehandeld hout dat bestemd is voor buitengebruik (gebruiksklasse 2-3) zoals gedefinieerd in EN 335, zoals bijv. voor vensters en deuren. Het product beschermt het houtoppervlak en het behandelde gebied tegen hout aantastende en hout verkleurende schimmels en voldoet aan de EN 599-1 eisen. Bovendien verbetert het de stabiliteit van het houtoppervlak.

TEKNOL AQUA 1411-01 egaliseert de daaropvolgende doorschijnende oppervlaktebehandeling. Toelatingsnummer: NL-0026557-0000. EN927-2-certificaten waarbij TEKNOL AQUA 1411-01 deel uitmaakt van coatingsystemen - zie www.teknos.com.

Technisch Informatieblad

Veiligheidsinformatieblad

Andere productspecifieke documenten

Voorbereiding van het oppervlak

Het hout moet vrij zijn van stof en vervuiling. Het hout moet een vochtgehalte hebben van: Vensters en deuren – ongeveer 13% en niet meer dan 15%. Gevelbekledingdelen (rabat) – mag niet hoger zijn dan 18%.

Applicatie voorwaarden

Roer het product goed door voor gebruik. Vanwege de verdamping moet de mengverhouding met de vaste stoffen regelmatig met water worden aangepast. Deze aanpassing is gebaseerd op de gemeten vaste stoffen in de vloeistof in het systeem. Optimale temperatuur voor product en omgeving: 18-22°C. Optimale relatieve luchtvochtigheid: ca. 50%.

Onderhoud

De oppervlaktebehandeling moet regelmatig worden onderhouden.

Opslagruimte

Het product moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen +5°C en +20°C in een goed afgesloten verpakking. Houdbaarheid in ongeopende verpakkingen: 24 maanden vanaf productiedatum. Bescherm het product tegen direct zonlicht. Houd de verpakkingen na gebruik goed gesloten.
Volatile organic compound (VOC) Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
Thinner Het product wordt gebruiksklaar geleverd.
Clean up Water.
Packages Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.
Safety markings Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
Approvals & certificates De biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012),EN 113,EN 152