TEKNOL AQUA 1411-01

Autorizacijos Nr.: (10-14 17.5 Mr)BPR- (A-08PAP454078-22-170)

Paviršiaus paruošimas

Mediena turi būti švari ir nuo jos turi būti pašalintos medienos dulkės ir teršalai.

Dengimo sąlygos

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Dėl garavimo kietųjų dalelių kiekis skystyje turi būti reguliariai koreguojamas vandeniu. Šis koregavimas pagrįstas išmatuotomis sistemos skysčio kietosiomis dalelėmis. Optimali produktų ir aplinkos temperatūra: 18–22°C. Optimalus santykinis oro drėgnis: Apytikriai 50%.

Priežiūra

Laikymas

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Po naudojimo sandariai uždarykite talpas.
Volatile organic compound (VOC) Žr. saugos duomenų lapas.
Thinner Produktas pristatomas parengtas naudoti.
Clean up Vanduo.
Packages Yra įvairių standartinių pakuočių dydžių.
Safety markings Žr. saugos duomenų lapas.
Approvals & certificates Biocidinių produktų reglamentu (BPR, Reglamentas (ES) Nr. 528/2012),,EN 152