TEKNOL AQUA 1411-01

Forbehandling

Træet skal være fri for træstøv og snavs.

Påføringsforhold

Omrøres grundigt inden anvendelse. Grundet fordampning skal tørstofindholdet i væsken jævnligt justeres med vand. Denne justering skal foretages på baggrund af det målte tørstof i væsken på anlægget. Optimal temperatur for produkter og omgivelser: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %.

Vedligeholdelse

Opbevaring

Må ikke udsættes for påvirkning af sollys. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse.
Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Fortynder Produktet leveres klar til anvendelse.
Rengøring Vand.
Emballage Fås i en række standard emballage størrelser.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater Forordningen om biocidholdige produkter (BPR, forordning (EU) nr. 528/2012),EN 113,EN 152