TEKNOL AQUA 1411-01

Koka aizsarglīdzeklis koksnes pārklāšanai ar plūsmu / koksnes piesūcināšanai iegremdējot

TEKNOL AQUA 1411-01 ir ūdeni saturošs rūpniecisks koka aizsarglīdzeklis jaunam, neapstrādātam kokam, kas paredzēts lietojumam ārpus telpām (apdraudējuma 3. kategorija), kā noteikts BS/EN 335-1:1994, piemēram, logiem un durvīm. Produkts aizsargā koksni un tās apstrādāto virsmu pret trūdēšanu, izbalēšanu, sēnītēm un atbilst EN 599-1 prasībām. Turklāt, produkts uzlabo koka virsmas stabilitāti.

TEKNOL AQUA 1411-01 izlīdzina turpmāko caurspīdīgo virsmas apstrādi. Atļaujas Nr.: EN927-2 sertifikāti, kur TEKNOL AQUA 1411-01 ir viena no pārklājumu sistēmu daļām - skatīt www.teknos.com.

Surface preparation

Kokam jābūt tīram, bez koksnes putekļiem un piesārņojuma. Logos un durvīs: aptuveni 13 %, un tas nedrīkst pārsniegt 15 %. Apšuvums: tas nedrīkst pārsniegt 18 %.

Application conditions

Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa. Iztvaikošanas dēļ šķidruma cieto vielu saturs regulāri jākoriģē ar ūdeni. Šī korekcija balstās uz šķidrumā esošo izmērīto cieto vielu saturu sistēmā. Optimālā līdzekļu un apkārtējās vides temperatūra: 18 – 22 ° C. Optimālais relatīvais gaisa mitrums: aptuveni 50 %.

Maintenance

Virsmas apkope jāveic regulāri.

Storage

Līdzeklis ir jāglabā temperatūrā no +5 °C līdz 20 °C cieši noslēgtos iepakojumos. Uzgalbāšanas laiks neatvērtos iepakojumos: 24 mēneši no ražošanas datuma. Sargāt no tiešiem saules stariem. Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver.

Application methods

Industriālie: plūsmas pārklājums, pludināšana, automātiska apsmidzināšana, vakumāts, suku iekārta, automatizēta iemērkšana, manuāla iemērkšana. Profesionālie: manuāla iemērkšana, apstrāde ar suku, spilventiņu vai rulīti.
Volatile organic compound (VOC) Skatīt drošības datu lapu.
Thinner Līdzekli piegādā gatavu lietošanai.
Clean up Ūdens.
Packages Pieejams standarta iepakojumos.
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.
Approvals & certificates Biocīdu regula (BR, Regula (ES) Nr. 528/2012),,EN 152