TEKNOL AQUA 1415-01

  • Vattenburen
  • Träkonserveringsmedel

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr. Fönster och dörrar: Cirka 13% och får inte överstiga 15%. Utomhusfasader: Bör inte överstiga 18%.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen. Vätskan måste tillföras vatten regelbundet på grund av avdunstning. Hur mycket som vatten som ska tillföras beror på vätskans beskaffenhet i systemet. Optimal temperatur för produkter och omgivning: +18°C - +22°C. Optimal relativ luftfuktighet: Cirka 50%.

Lagring

Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning. Förvara inte produkten i närheten av livsmedel.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 18 g/l
Förtunning Produkten levereras färdig för användning.
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Färglös.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) 528/2012),