TEKNOL AQUA 1415-01

Środek do konserwacji drewna, nanoszenie przez polewanie / zanurzanie

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Środek konserwujący drewno

TEKNOL AQUA 1415-01 to bezbarwny, wodorozcieńczalny, gotowy do użycia przemysłowy środek na bazie wody do konserwacji drewna. Produkt jest przeznaczony do gruntowania zewnętrznych powierzchni drewnianych i niemających styczności z glebą. Stosowany w systemie powlekania Teknos zapewnia skuteczną ochronę przed grzybami powodującymi odbarwienia (EN 152) i grzybami niszczącymi drewno (EN 113), a także chroni przed atakiem insektów (EN46-1, EN 49-1, EN 20-1) i termitów (EN 118).

TEKNOL AQUA 1415-01 posiada certyfikat FCBA (zatwierdzony przez CTB-P+ środek zapewniający ochronę przed grzybami powodującymi gnicie drewna, insektami oraz termitami). Posiada prawo do użytkowania oznaczenia certyfikacyjnego Collective Certification Mark CTB P+ zgodnie z warunkami zapisanymi w Zasadach Ogólnych oraz w Regulacjach dotyczących oznaczenia. Gdy przewidywane jest użycie klasy normy EN 335:2013 w klasie użytkowania 3.1, obrobione drewno musi otrzymać dodatkową warstwę ochronną. TEKNOL AQUA 1415-01 spełnia wymagania normy EN 599-1+A1:2013 w klasie użytkowania 2 i normy EN 335:2013 w klasie użytkowania 3.1. CTB-P+ nr: 502-22-2095 Nr pozwolenia: PL/2019/0402/MR

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić: Drzwi i okna: Około 13 % i nie przekraczać 15 %. Deski elewacyjne: Nie przekraczać 18 %.

Warunki podczas nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Ponieważ środek ulega odparowaniu, zawartość suchej masy musi być okresowo regulowana dodatkiem wody. Uzupełnianie to powinno odbywać się na podstawie pomiaru suchej masy płynu w systemie. Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia: +18 °C - + 22 °C. Optymalna wilgotność względna powietrza: około 50%.

Przechowywanie

Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu:sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Przechowywać z dala od produktów żywnościowych.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 18 g/l
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory Bezbarwny.
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) nr 528/2012),CTB-P+