TEKNOL AQUA 1415-01

  • Vanntynnet
  • Trebeskyttelsesmiddel

Forbehandling

Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Vinduer og dører: ca. 13 % og bør ikke overstige 15 %. Kledning: bør ikke overstige 18 %.

Påføringsforhold

Omrøres grundig før bruk. På grunn av fordamping må tørrstoffinnholdet i væsken justeres med vann med jevne mellomrom. Denne justeringen bygger på det målte tørrstoffinnholdet i væsken i systemet. Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18°C - +22°C. Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50%.

Oppbevaring

Egnet lagringstemperatur er +5°C - +30°C. Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se ”Best before” (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk. Må ikke oppbevares sammen med levnetsmidler og forstoffer.
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 18 g/l
Tynner Produktet leveres klart til bruk.
Rengjøring Vann.
Farger Fargeløs.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater ,