TEKNOL AQUA 1415-01

  • Koka aizsarglīdzeklis koksnes

Surface preparation

Kokam jābūt tīram, bez koksnes putekļiem un piesārņojuma. Logos un durvīs: aptuveni 13 %, un tas nedrīkst pārsniegt 15 %. Apšuvums: nedrīkst pārsniegt 18 %.

Application conditions

Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa. Iztvaikošanas dēļ šķidruma cieto vielu saturs regulāri jākoriģē ar ūdeni. Šī korekcija balstās uz šķidrumā esošo izmērīto cieto vielu saturu sistēmā. Optimālā līdzekļu un apkārtējās vides temperatūra: +18 °C - +22 ° C. Optimālais relatīvais gaisa mitrums: aptuveni 50 %.

Storage

Uzglabāšanas temperatūra ir + 5 °C - +30 °C. Derīguma termiņš neatvērtos konteineros: skatīt etiķetē datumu "Izlietot līdz". Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver. Glabāt atsevišķi no pārtikas produktiem.
Volatile organic compound (VOC) abt. 18 g/l
Thinner Līdzekli piegādā gatavu lietošanai.
Clean up Ūdens.
Colours Bezkrāsains.
Packages Pieejams standarta iepakojumos.
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.
Approvals & certificates Biocīdu regula (BR, Regula (ES) Nr. 528/2012),