TEKNOL AQUA 1415-01

  • Medienos apsaugos

Paviršiaus paruošimas

Mediena turi būti švari ir nuo jos turi būti pašalintos medienos dulkės ir teršalai. Langams ir durims: apytiksliai 13 % ir neturi viršyti 15 % Apdaras: neturi viršyti 18 %.

Dengimo sąlygos

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Dėl garavimo kietųjų dalelių kiekis skystyje turi būti reguliariai koreguojamas vandeniu. Šis koregavimas pagrįstas išmatuotomis sistemos skysčio kietosiomis dalelėmis. Optimali produktų ir aplinkos temperatūra: +18°C - +22°C. Optimalus santykinis oro drėgnis: Apytikriai 50%.

Laikymas

Laikymo temperatūra +5°C - +30°C. Tinkamumo naudoti laikas neatidarytose talpose: Žr. etiketėje nurodytą datą „Geriausia sunaudoti iki“. Po naudojimo sandariai uždarykite talpas. Laikykite atokiai nuo maisto produktų.
Volatile organic compound (VOC) abt. 18 g/l
Thinner Produktas pristatomas parengtas naudoti.
Clean up Vanduo.
Colours Bespalvis.
Packages Yra įvairių standartinių pakuočių dydžių.
Safety markings Žr. saugos duomenų lapas.
Approvals & certificates Biocidinių produktų reglamentu (BPR, Reglamentas (ES) Nr. 528/2012),