TEKNOL AQUA 1415-01

Puunsuoja-aine, levitetään valelemalla tai kastamalla

  • Vesiohenteinen
  • Puunsuoja-aine

TEKNOL AQUA 1415-01 on käyttövalmis väritön vesiohenteinen puunsuoja-aine teolliseen käyttöön. Tarkoitettu ennaltaehkäisevään ulkokäyttöön maan pinnan yläpuolella olevien puupintojen käsittelyyn. Kun tuotetta käytetään osana määritettyä Teknos-pintakäsittelyjärjestelmää, se suojaa puuta tehokkaasti värjäytymiseltä (EN 152 ja lahottajasieniltä (EN 113) sekä puuta tuhoavilta kuoriaisilta (EN46-1, EN 49-1, EN 20-1) ja termiiteiltä (EN 118).

TEKNOL AQUA 1415-01 on FCBA:n sertifioima (CTB-P+-hyväksyntä takaa suojan puuta lahottavia sieniä sekä hyönteisiä ja termiittejä vastaan). Tuotteella on oikeus käyttää kollektiivisen sertifioinnin merkkiä CTB-P+ niiden ehtojen mukaisesti, jotka mainitaan merkkiä koskevissa yleisissä säännöissä ja määräyksissä. Pintakäsitellylle puulle täytyy tehdä lisäkäsittely suojaavalla pintakäsittelytuotteella, kun tavoitteena on 3.1 standardin EN 335:2013 mukaisesti -käyttöluokka. TEKNOL AQUA 1415-01 täyttää standardin EN 599-1+A1:2013 vaatimukset käyttöluokassa 2 ja 3.1 standardin EN 335:2013 mukaisesti. CTB-P+ sertifikaatti 502-22-2095 Lupanumero FI-2020-0014

Muut tuotekohtaiset dokumentit

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuspitoisuuden tulee olla: Ikkunat ja ovet: noin 13 %, ei yli 5 %. Ulkoverhoukset: ei yli 18 %.

Käsittelyolosuhteet

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Nesteen kiintoainepitoisuutta on säädettävä lisäämällä vettä haihtumisen vuoksi. Veden lisäämisen tulee perustua kiintoaineen mittaamiseen nesteestä. Suositeltavin tuotteen ja ympäröivän ilman lämpötila: +18 °C – +22 °C. Suositeltavin suhteellinen ilmankosteus: noin 50 %.

Varastointi

Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Älä säilytä elintarvikkeiden läheisyydessä.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 18 g/l
Ohenne Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Väritön.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Biosidivalmisteista annettu asetus (asetus (EU) N:o 528/2012),CTB-P+