TEKNOL AQUA 1415-01

  • Zaščitni premaz za les

Priprava površine

Površina mora biti brez lesnega prahu in umazanije. Okna in vrat: cca. 13 % in ne sme presegati 15 %. Lesene obloge: ne sme presegati 18 %.

Pogoji nanašanja

Produkt se mora dobro premešati pred uporabo. Zaradi izhlapevanja je potrebno trdnim snovem tekočine redno dodajati vodo. Vodo dodajajte na osnovi izmerjene vsebnosti trdnih snovi v materialu. Optimalna temperatura za nanašanje materiala: +18 °C - +22 °C. Optimalna vlažnost zraka: cca. 50 %.

Shranjevanje

Temperature za skladiščenje +5 °C - +30 °C. Rok uporabe pri neodprti embalaži: Glejte »Uporabno do« na etiketi. Po uporabi tesno zaprite embalažo. Ne shranjujte v bližini živil.
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 18 g/l
Razredčilo Produkt je pripravljen za uporabo.
Čistilo Voda.
Barve Brezbarven.
Pakiranje Na voljo v standardnih pakiranjih.
Varnostna priporočila Glej varnostni list.
Dovoljenja & certifikati Uredba o biocidnih proizvodih (BPR, Uredba (EU) 528/2012),