TEKNOL AQUA 1415-01

Puidukaitsevahend kastmiseks

  • Vesialuseline
  • Puidukaitsevahend

TEKNOL AQUA 1415-01 on värvitu vesialuseline tööstuslik ja kasutusvalmis puidukaitsevahend. Maapinnast kõrgemal oleva puidu ennetavaks töötlemiseks välistingimustes. Kui kasutatakse Teknose määratletud kattesüsteemi osana, annab töötlus tõhusa kaitse värvimuutuste (EN 152), puiduseente (EN 113), puidukahjurite (EN46-1, EN 49-1, EN 20-1) ja termiitide vastu (EN 118).

TEKNOL AQUA 1415-01 on FCBA sertifitseeritud (CTB-P+ heakskiit puitu lagundavate seente, puidumardikate ja termiitide vastu). Õigus kasutada kollektiivset sertifitseerimistähist CTB-P+: kasutamise õigus vastavalt üldeeskirjades ja kaubamärgi määrustes nõutavatele tingimustele. Pinnatöödeldud puit peab olema täiendavalt töödeldud kaitsva kattekihiga, et täita kasutusklassi 3.1 nõudeid vastavalt standardile EN 335:2013. TEKNOL AQUA 1415-01 täidab EN 599-1+A1:2013 nõudeid klasside 2 ja 3.1 vastavalt standardile EN 335:2013. CTB-P+ number: 502-22-2095 Registreerimise number: EE-0024475-0000

Pinna eeltöötlus

Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest. Puidu niiskus peab olema: Aknad ja uksed: ca 13% ja ei tohi olla kõrgem kui 15%. Fassaad: ei tohi olla kõrgem kui 18%.

Pealekandmistingimused

Segada hoolikalt. Aurustumise tõttu võib vedelikule lisada regulaarselt vett. See põhineb süsteemis mõõdetud kuivaine kogusele vedelikus. Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: +18 °C - +22 °C. Sobiv suhteline õhuniiskus: Ca 50%.

Ladustamine

Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne” kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Vältige toote kokkupuudet toiduainetega.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 18 g/l
Lahusti Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Toonid Värvitu.
Pakendid Saadaval standardpakendites.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid Biotsiidimäärus (BPR-määrus, määrus (EL) 528/2012),CTB-P+