INERTA 165 TIX

  • Korrosionsskyddande
  • Nötningsbeständig
  • Vattentät
  • 2-komponent
  • Beläggning

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Pot life 30 min. (+23 °C)
Blandningsförhållande 2:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: INERTA 165 HARDENER eller INERTA 165-02 HARDENER