INERTA 165 TIX

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny na zanurzenia
  • Produkt odporny na wodę
  • Powłoka
  • Produkt dwuskładnikowy

Karty Charakterystyki

Czas przydatności do stosowania 30 min. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: INERTA 165 HARDENER lub INERTA 165-02 HARDENER