INERTA 165 TIX

  • Pret koroziju aizsargājošs
  • Nodilumizturīgs
Pot life 30 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2:1 by volume (comp. A : comp. B)