INERTA 165 TIX

  • Pret koroziju aizsargājošs
  • Nodilumizturīgs

Surface preparation

TĒRAUDA VIRSMAS: Notīriet velmēšanas plāvu un rūsu, tīrot ar strūklu, līdz sagatavotības kategorijai Sa 2½ (standarts ISO 8501-1). Sagatavošanas laiks un vieta jāizvēlas tā, lai sagatavotā virsma pirms secīgās apstrādes nekļūtu netīra vai mitra. Papildu norādošo informāciju par virsmas sagatavošanu var atrast standartos EN ISO 12944-4 un ISO 8501-2.

Application

Neatbilstoša samaisīšana vai nepareiza maisījuma attiecība ir nepilnīgas sacietēšanas un pasliktinātu pārklājuma īpašību cēlonis. 0,021 - 0,026".

Application conditions

Turklāt krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt par vismaz 3°C augstākai par apkārtējā gaisa rasas punktu.

Storage

Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē.
Volatile organic compound (VOC)
Pot life 30 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Gloss Spīdīga
Practical spreading rate Vērtības ir atkarīgas no uzklāšanas metodes, virsmas apstākļiem u. tml.
Thinner TEKNOSOLV 9506
Clean up TEKNOSOLV 9506
Colours
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.