INERTA 165 TIX

  • 2-komponentna
  • Premazovanje
Pot life 30 min. (+23 °C)
Razmerje mešanja 2:1 na volumen (comp. A : comp. B)